Hervorming eerstelijnszorg Vlaanderen en Brussel, 2018-2021

Begeleiding transitie eerstelijnsactoren

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Bij deze transitie zijn diverse eerstelijnsactoren zijn betrokken zoals lokale besturen, huisartsen, CAW’s, diensten voor gezinszorg, thuiszorg.

Hefboom begeleidde in 2018 en 2019 de transitie in Brussel. Grieke Forceville van Hefboom Advies is één van de transitiecoaches die de hervorming van de eerstelijnszorg begeleiden.

Transitiecoaching pilootprojecten regionale zorgplatforms

In 2020 en 2021 is Grieke mee transitiecoach voor de pilootprojecten regionale zorgplatforms en coacht ze nog steeds in opdracht van Vivel, het Vlaams Instituut voor de eerstelijn, eerstelijnszones in Vlaanderen. 

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville via: Grieke Forceville