Activate Together: kwetsbare groepen beter begeleiden naar de arbeidsmarkt 


“Ik ben oprecht geraakt door vele authentieke verhalen.”

Tom Wouters, Consultant

“Dankzij de ontmoetingsmomenten heb ik veel organisaties leren kennen, nieuwe mensen ontmoet en nieuwe methodieken leren kennen. Het was een heel leerzame periode waar ik veel heb uitgehaald.”

Fallouha, deelnemer Activate Together

In het lerend netwerk Activate Together begeleiden we meer dan 80 projecten die werken aan outreach naar en activering van doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Langdurig zieken, nieuwkomers, ex-gedetineerden, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jongeren zonder diploma of alleenstaande moeders zijn bijvoorbeeld groepen voor wie de stap naar werk niet zo eenvoudig is als het lijkt. Ondanks de vaak gehoorde verzuchtingen over krapte op de arbeidsmarkt vinden veel mensen nog steeds geen geschikte job. 

“2021 was voor het lerend netwerk een onwaarschijnlijk jaar. Omwille van de coronamaatregelen gingen bijna alle activiteiten online door. Maar het was geweldig om mee te maken hoe de projecten ervaringen deelden met elkaar en hoe we daardoor samen stappen verder konden zetten. Ik ben oprecht geraakt door vele authentieke verhalen van de begeleiders maar evengoed door de kracht van de methodieken en werkvormen die aan bod kwamen in onze leerthemagroepen.” Tom Wouters, Consultant. 

De projecten die zich op dit thema richten zijn veelzijdig en werken met tal van partners samen. Alleen zo kunnen ze de complexe puzzel leggen waarin het niet alleen gaat over competentieontwikkeling of arbeidsattitudes maar ook over mobiliteit, kinderopvang, zelfvertrouwen, taalontwikkeling enzoverder. Niet te vergeten; ook de samenwerking met werkgevers, VDAB en tal van andere betrokken organisatie is van wezenlijk belang. 

“Ik ben dankbaar om vanuit mijn rol als beleidsmedewerker af en toe mee te komen luisteren en nadenken met Hefboom en de andere partners. Het is voor mij heel waardevol om de mensen en verhalen achter de cijfers van ‘niet-beroepsactieve personen’ te kennen. Ik neem die gelaagdheid mee in mijn beleidswerk en de gesprekken die hierover worden gevoerd.”

Patricia Vroman, beleidsondersteuner activering & tewerkstelling, Departement Werk en Sociale Economie