Maatschappelijke rijkdom door intergenerationele verbinding


“Pass-ages wil een brug slaan tussen twee cruciale levensmomenten, geboorte en sterfte, en ze opnieuw een centrale plaats geven in het hart van de samenleving.”

Bij Pass-ages vind je de hele levenscyclus onder één dak, van geboorte tot sterfte. De filosofie van Pass-ages is dat harmonieus samenleven en intergenerationele verbinding rijkdom geven aan elk individu en bij uitbreiding aan de hele maatschappij. Het intergenerationeel cohousingproject in Vorst is innoverend en uniek. Je vindt er 10 appartementen, een geboortehuis en levenseindehuis. 

Intergenerationeel samenleven 

De bewoners van de appartementen zijn tegelijkertijd huurders en aandeelhouders van de coöperatie Vill’ages de Passages. Dit maakt hen een sterk geëngageerde groep die ook kan waken over de sociale en intergenerationele mix in de bewonersgroep. Anderzijds kunnen bewoners hierdoor ook wisselen van appartement naargelang hun behoefte. De bewoners van het cohousingproject worden ook in het vrijwilligersteam ingeschakeld, samen met een aantal externe vrijwillige vroedvrouwen en palliatieve zorgverleners die het geboorte- en sterftehuis ondersteunen. 

“Pass-ages wil een brug slaan tussen twee cruciale levensmomenten, geboorte en sterfte, en ze opnieuw een centrale plaats geven in het hart van de samenleving. We omkaderen dit met de juiste zorg, liefde en ondersteuning.” Isabelle Verbist, Oprichtster van Pass-ages 

Geboorte, leven en sterven in harmonie  

Pass-ages maakt onderdeel uit van Calico (Care and Living in Community) dat door CLTB en partners werd opgericht en ondersteunt wordt door Hefboom en Credal. Hefboom voorzag een krediet van € 426.600 om deze nieuwe sociale en intergenerationele wooncoöperatieve te realiseren. 

“Inclusief wonen en leven zijn belangrijke sociale pijlers die we met Hefboom volop ondersteunen. Pass-ages is een prachtig project met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor verschillendegeneraties.” Liesbet Loeys, Kredietconsulent bij Hefboom