Betaalbaar en inclusief samenwonen


Binnen een coöperatief model betaalbare en kwaliteitsvolle woningen realiseren voor de Vlaamse huur- en koopmarkt. Dat is de missie van Netwerk Coöperatief Wonen (NCW). Dat doet de organisatie door bestaande woningen en appartementen om te bouwen tot woonsites met gemeenschappelijke ruimtes. In een kleinschalig netwerk kunnen de bewoners elkaar ondersteunen en waar nodig ook terugvallen op professionele zorg. Het model is gebaseerd op solidariteit tussen de bewoners en streeft naar intergenerationeel en inclusief samenleven.

Optimaliseren van bestaande woonaanbod

De wooncoöperatie werd eind 2016 opgericht en zet in op het optimaliseren van het bestaande woonaanbod. Heel wat leegstaande gebouwen staan te verloederen, terwijl de woningnood hoog is. NCW wil eigenaars en lokale overheden prikkelen om hun patrimonium in beheer te geven. Dat kan via inbreng, erfpacht & opstalrecht, gedeeltelijke eigendomsoverdracht of vruchtgebruik. Zo worden inclusieve woonprojecten gerealiseerd zonder daarvoor nieuwe (groene) ruimte in te nemen.

Bewonersparticipatie

NCW geeft kansen aan mensen met een financiële, fysieke of mentale beperking. De coöperatie renoveert niet alleen het pand, maar organiseert er een sociaal project waarin mensen solidair samenwonen. Afspraken worden samen gemaakt en de bewoners participeren als coöperant in de organisatie. Mensen leven op gelijke voet samen en geven en ontvangen naargelang de mogelijkheden. In alle projecten staat de reductie van de ecologische voetafdruk en het creëren van een positieve maatschappelijke impact centraal.

Solvijnsgemeenschap

De eerste realisatie is het samenlevingsproject Solvijnsgemeenschap. Het omvat twee panden met zeven woongelegenheden, gemeenschappelijke ruimten en een tuintje in de Solvynsstraat in Antwerpen. Door de inbreng van het project in Netwerk Coöperatief Wonen willen de leden van de gemeenschap deze solidaire samenleefvorm bestendigen en kansen creëren voor nieuwe bewoners.

Met steun van Hefboom

“We geloven sterk in Netwerk Coöperatief Wonen als innovatieve oplossing voor huisvesting van de lage middenklasse met of zonder zorgbehoefte. Daarom zetten we er mee onze schouders onder.” John Vanwynsberghe, algemeen directeur Hefboom

Hefboom is sinds 2022 als financier en bestuurder voor NCW betrokken bij de verdere uitbouw van dit nieuwe woonmodel. Om dat engagement kracht bij te zetten en in de toekomst een verdere samenwerking uit te bouwen, besliste Hefboom tot een participatie als coöperant in NCW.

Meer weten?