Een fusie van vier vzw’s met sterke lokale verankering en identiteit


Vier vzw’s, verspreid over Vlaanderen en Brussel, hebben als missie om jeugdhulpverlening te ondersteunen op vlak van diversiteit en cultuursensitief werken. De vier teams werken gelijkaardig maar zijn zeker niet identiek en hebben bovendien een sterke lokale werking en verankering. Hefboom begeleidde hen langs een samenwerkingstraject naar een succesvolle fusie.

Samenwerkingstraject wordt fusie

“Wat startte als een verkennend traject naar nauwere samenwerking tussen vier bestaande vzw’s, werd uiteindelijk een echt fusietraject. Het was een pittig parcours dat doorheen de tijd wisselende snelheden kende en de nodige up’s & downs in goesting en drive. Maar alle partners aan tafel bleven ervoor gaan, begeleid met broodnodige daadkracht, een portie relativering, en een vleugje humor hier en daar… En uiteindelijk: missie geslaagd!”
Ruth Kusé, Coördinator dOT vzw – Vlaanderen & Brussel

Aanvankelijk werd bij Hefboom aangeklopt om de samenwerking tussen de vzw’s te onderzoeken en de gemeenschappelijke missie en visie scherp te stellen. Hiervoor werkte Hefboom erg participatief met ruime inbreng van zowel medewerkers, bestuurders als andere stakeholders. Inhoudelijk kwamen de vier vzw’s vrij snel op dezelfde lijn voor een samenwerking, maar ondanks die overtuiging waren de besturen eerst niet happig om de structuur met aparte vzw’s op te heffen. Toen bleek dat de bezwaren niet opwogen tegen de voordelen, groeide de begeleiding uit tot een echt fusietraject.

Tom Wouters, senior consultant bij Hefboom: “De voornaamste doelstellingen voor de fusie waren om een sterkere organisatie te vormen, om zichtbaarder te zijn en om de kwaliteit en expertise te waarborgen op lange termijn. We tekenden een nieuwe organisatiestructuur uit op basis van gemeenschappelijke werkingsprincipes. En met een kerngroep formuleerden we een visie op leiderschap die de basis vormde voor de interne selectie, waarbij alle medewerkers werden aangemoedigd om te solliciteren. Met dank aan onze partner Procura konden we de nieuwe organisatie ook verankeren in nieuwe statuten. De laatste puzzelstukken werden gelegd met praktische formaliteiten en keuzes van leveranciers, bank, sociaal secretariaat, verzekeringen en IT-ondersteuning.”

Een nieuw jaar, een nieuwe start

Heel even leek de keuze voor een nieuwe naam nog een moeilijke bevalling te worden, maar uiteindelijk raakte iedereen ook daar allemaal op één lijn: dOT was geboren! Op 5 december 2022 werd de oprichtingsakte getekend en op 1 januari 2023 was dOT een feit. Deze fusie betekende een doorstart voor de teams en leidde tot een maximale klantgerichtheid en kwalitatieve hulpverlening.

Tom Wouters: “Diversiteit is een zeer belangrijk thema in onze samenleving en zeker ook in jeugdhulpverlening. De medewerkers van dOT zijn met een maatschappelijk uiterst relevante opdracht bezig, al is wat zij doen niet altijd zichtbaar. Vanuit Hefboom probeerden we hen zo veel mogelijk te ontzorgen in het eenmakingstraject en tegelijk toch maximaal te betrekken en inspraak te geven. Hun missie en kerntaken stonden daarbij steeds voorop, net als het principe om volop kansen te geven aan de huidige medewerkers uit de vier teams. Toen de fusie een feit werd, was dat een mooie bekroning van een intensieve periode.”

Meer weten?