sociaal ondernemen

Start SOON: Steeds meer vrouwen zetten stap naar sociaal ondernemerschap


“Dankzij de gezamenlijke expertise binnen Start SOON, kunnen we gaan voor een maximale impact met ons ondernemingsplan.”

Leen Smekens, Coördinator De Lift Education

StartSOON helpt sociale ondernemers bij de realisatie van hun plannen. Het is een initiatief van Hefboom, de Sociale Innovatiefabriek en Möbius, in opdracht van het Vlaams Departement Werk & Sociale Economie. Sinds de start van het traject hebben 74 verschillende mensen het ondernemerschap overwogen, van wie bijna 61% nog geen ondernemingservaring had. Nog opvallend is dat maar liefst 62% van de deelnemers die bij StartSOON kwamen aankloppen vrouwen zijn. Er is een duidelijke tendens van vrouwen om de mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap te verkennen. 

“Het was enorm boeiend om mensen te begeleiden in de ontwikkeling van hun sociaal ondernemingsidee. We merken dat veel mensen zich willen inzetten om de mankementen in onze maatschappij te verbeteren. Die overtuiging zorgde voor een enorme drive bij de meeste deelnemers.” 

Rudi Ceunen, Consultant.

Activering en positieve beeldvorming van mensen met een beperking  

Kathleen Hoste is één van de vele ondernemers die bij Start SOON komt aankloppen met plannen voor een horecazaak met een sociale dimensie. De balans vinden tussen het sociale en het economische doel is niet altijd evident. Dankzij de opleiding bij StartSOON werden Kathleen’s plannen in een overtuigend ondernemingsplan gegoten en kwam het project in een stroomversnelling terecht. In oktober 2022 opent ze met haar bijzondere team de deuren van hun lunchbar voor het grote publiek. 

“Veel mensen met een beperking hebben naast specifieke ondersteuning ook nood aan een zinvolle dagbesteding op maat, middenin de maatschappij. Een eigen horecazaak vanuit Levensvreugde Verblijven vzw, waarbij begeleid werken centraal staat, levert een grote maatschappelijke bijdrage. We willen mensen met een beperking zichtbaar maken en actief meehelpen aan een betere verbinding en positieve beeldvorming. Het persoonlijke advies en de begeleiding bij Start SOON zijn van onschatbare waarde voor iemand die geen ervaring heeft als ondernemer.” 

Kathleen Hoste, Ondernemer

Uitzonderlijke talenten als waardevolle aanvulling op arbeidsmarkt 

Vanuit privéschool De Lift Education, een school voor jongeren met een autismespectrumprofiel in Diest, willen Leen Smekens en haar collega’s een tewerkstellingsplaats oprichten voor labeling- en annotatietaken. Veel personen met een autismespectrumprofiel hebben hier namelijk een uitzonderlijk talent voor, onder andere dankzij hun oog voor detail. Dit brengt een meerwaarde voor de medewerkers zelf (zelfontplooiing en zelfvertrouwen), de maatschappij (minder personen afhankelijk van een uitkering) en de bedrijven (er is een sterke nood aan dergelijke profielen binnen de wereld van de AI). 

“Met een juiste omkadering kunnen onze leerlingen hun uitzonderlijke talenten verder ontwikkelen en hun kwaliteiten ontplooien naar een zinvolle return voor de arbeidsmarkt. Dankzij de gezamenlijke expertise binnen Start SOON, kunnen we gaan voor een maximale impact met ons ondernemingsplan.” 

Leen Smekens, Coördinator & pedagoge