De Kemp

Kemp vzw, natuurbeheer met schapen


Begrazing draagt bij tot een grotere biodiversiteit

Kemp vzw is al enkele jaren bezig met natuurbeheer door gebruik te maken van schapen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het ras Kempisch Heideschaap in stand te houden, maar ondertussen is de organisatie uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging in het in stand houden van zowel deze schapen als het landschap waarin ze van oudsher thuishoren. De begrazing van allerhande natuur- en groenelementen draagt bij tot een grotere biodiversiteit en een mooier landschap. Inmiddels heeft de vzw een zestiental klanten en wordt er jaarlijks meer dan 300 hectaren beheerd.

Kemp vzw werkt voor haar begrazing volledig projectmatig. Dit wil zeggen dat een overheid, vereniging, bedrijf, privé eigenaar, … een stuk land heeft waar hij/zij graag een verhoogde diversiteit zou zien en bij begrazing uitkomt als het meest interessante alternatief.

Zo werkt Kemp vzw voor het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Sibelco, de Gemeente Mol, Stad Turnhout, Niras, …

Kemp vzw is er voor iedereen

De activiteiten van Kemp vzw beperken zich niet tot begrazing van natuur- en groengebieden met schapen: ze informeren het brede publiek over de functie en de rol van schapen in agro-ecologie, organiseren studiedagen rond schaapskuddebeheer, organiseren op paasmaandag de lammetjesdag, de driekoningenwandeling,…

Landschapsbeheer is geen dode letter voor Kemp vzw: in de omgeving van Mol zorgde de organisatie voor de restauratie van het Wolhuisje, Het Pesthuisje en de Kelder op domein de Maat in Mol.

Inspelen op de specifieke noden

Voor de financiering van de uitbreiding van de kuddes werd beroep gedaan op het brede publiek via allerhande acties. Daarnaast zorgt Hefboom voor het nodige werkkapitaal.

De kuddes worden verhuurd van 15 maart tot 15 december. Maar de kosten en uitgaven lopen het ganse jaar door en volgen een ander stramien dan de inkomsten. Daarom is er een permanente behoefte aan bedrijfskapitaal, zeker omdat Kemp vzw een organisatie in volle ontwikkeling is en het aantal schapen van jaar tot jaar toeneemt. Hefboom zorgt met een bedrijfskapitaalkrediet voor het noodzakelijke werkkapitaal.

Meer informatie over De Kemp vzw vind je hier