De Kemp

KEMP vzw: een krediet voor natuurbeheer en biodiversiteit.

De kernwerking van KEMP vzw bestaat eruit om via natuurbeheer biodiversiteit te verhogen.

Een productie van AAP Media voor Hefboom.

Natuurbeheer met schapen. Begrazing draagt bij tot een grotere biodiversiteit

KEMP vzw is al enkele jaren bezig met natuurbeheer door gebruik te maken van schapen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het ras Kempisch Heideschaap in stand te houden, maar ondertussen is de organisatie uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging in het in stand houden van zowel deze schapen als het landschap waarin ze van oudsher thuishoren. De begrazing van allerhande natuur- en groenelementen draagt bij tot een grotere biodiversiteit en een mooier landschap. Inmiddels heeft de vzw een zestiental klanten en wordt er jaarlijks meer dan 300 hectaren beheerd.

Kemp vzw werkt voor haar begrazing volledig projectmatig. Dit wil zeggen dat een overheid, vereniging, bedrijf, privé eigenaar, … een stuk land heeft waar hij/zij graag een verhoogde diversiteit zou zien en bij begrazing uitkomt als het meest interessante alternatief.

Zo werkt Kemp vzw voor het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Sibelco, de Gemeente Mol, Stad Turnhout, Niras, …

De sociaal-maatschappelijke impact van KEMP vzw

KEMP vzw zorgt voor natuurbeheer in combinatie met een maatschappelijke en educatieve werking: ze samen werken met mensen die economisch soms uit de boot vallen op de arbeidsmarkt. Mensen met een zorgbehoefte, jongeren die schoolmoe zijn, mensen met een werkstraf, kortom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

KEMP vzw is een schoolvoorbeeld van circulaire economie. Met de wol van de schapen creëert KEMP impact-producten onder de noemer MOLWOL. Dat doen ze met een lokaal productie- en arbeidsproces dat een positieve impact heeft op de natuur, de planeet en de mensen die eraan meewerken.

KEMP vzw is er voor iedereen

De activiteiten van Kemp vzw beperken zich niet tot begrazing van natuur- en groengebieden met schapen: ze informeren het brede publiek over de functie en de rol van schapen in agro-ecologie, organiseren studiedagen rond schaapskuddebeheer, organiseren op paasmaandag de lammetjesdag, de driekoningenwandeling,…

Landschapsbeheer is geen dode letter voor Kemp vzw: in de omgeving van Mol zorgde de organisatie voor de restauratie van het Wolhuisje, Het Pesthuisje en de Kelder op domein de Maat in Mol.

Inspelen op de specifieke noden

Voor de financiering van de uitbreiding van de kuddes werd beroep gedaan op het brede publiek via allerhande acties. Daarnaast zorgt Hefboom voor het nodige werkkapitaal.

De kuddes worden verhuurd van 15 maart tot 15 december. Maar de kosten en uitgaven lopen het ganse jaar door en volgen een ander stramien dan de inkomsten. Daarom is er een permanente behoefte aan bedrijfskapitaal, zeker omdat Kemp vzw een organisatie in volle ontwikkeling is en het aantal schapen van jaar tot jaar toeneemt. Hefboom zorgt met een bedrijfskapitaalkrediet voor het noodzakelijke werkkapitaal.

Benieuwd naar hoe de samenwerking met Hefboom is ontstaan? En wat de toekomst van KEMP vzw inhoudt? We laten Maarten D’Hondt, bezieler van de organisatie zelf aan het woord in deze video.

Meer informatie over KEMP vzw lees je hier. Meer informatie over MOLWOL lees je hier.

Meer weten?