Investeringskrediet

Looptijd

Tot 20 jaar

Rentevoet

Vast of variabel

Lening voor sociale ondernemingen, vzw’s en coöperaties actief in:

Krediet op middellange of lange termijn

Een investeringskrediet wend je aan voor de aankoop en renovatie van vastgoed, investeringen in energiezuinig maken van gebouwen, voor inrichting, aankoop van materiaal, machines of installaties. Onze klanten gebruiken een investeringskrediet om te investeren in duurzame mobiliteit (elektrische fietsen, voertuigen, bestelwagens, …).

De lening wordt op middellange of lange termijn aangegaan (tot 20 jaar). Hefboom hanteert marktconforme vaste of variabele rentevoeten.

Erkende coöperatie met Fairfin en Financité label

Lenen bij ons is kiezen voor ethische financiering. Met Hefboom zijn we als coöperatie erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. De erkenning garandeert dat we in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

We zijn een van de weinige financiële instellingen die over het label Solidaire financieringslabel beschikken. Door financiële producten te keuren op hun sociale en ecologische waarde, draagt het label bij aan een meer duurzaam en solidair economisch model.

"LeuvenFietst verbetert de fietsmobiliteit én de sociale integratie"

Of neem rechtstreeks contact op: