Cultuurkrediet

Lenen tot

€ 125.000

Maximale rentevoet

4%

Maximale looptijd

5 jaar

Een krediet voor kunstenaars en organisaties actief in de cultuursector. 

We vragen geen zekerheden en de rentevoet varieert van renteloos tot maximaal 4%. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm waarmee je actief bent en het kredietbedrag. De looptijd is maximaal 5 jaar. 

Zowel rechtspersonen als zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) komen in aanmerking maar ook kunstenaars zonder ondernemingsnummer. Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op de lening. 

Je kan het Cultuurkrediet voor alles aanwenden wat betrekking heeft of op je professionele werking. Voor investeringen of als werkkapitaal, zowel op organisatieniveau, als op projectniveau. Enkele specifieke doeleinden worden uitgesloten (zie bijkomende informatie verder op deze pagina). 

Het Cultuurkrediet is aanvullend op een bankfinanciering. Dat betekent dat wanneer je aanvraag in aanmerking komt voor een bankkrediet, we je eerst naar je reguliere bank zullen doorverwijzen. Je kan een Cultuurkrediet wel combineren met een bankkrediet, bijvoorbeeld wanneer een bank je geen bijkomend krediet mee kan verlenen.

Voor meer informatie over de specifieke sectoren die in aanmerking komen, voorwaarden en modaliteiten verwijzen we je naar het document met bijkomende informatie:

Wat heb je nodig om een aanvraag te doen? 

Op basis van een inhoudelijk en financieel onderbouwd plan dien je een kredietaanvraag in. Aan de hand van dat plan analyseren we of er voldoende terugbetalingscapaciteit is en schatten we de haalbaarheid van je plannen in. 

Heb je nood aan een sjabloon voor je businessplan? Gebruik gerust een van onze voorbeelden.

Hulp nodig? 

Voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan kan je gratis terecht bij onze partner Cultuurloket.  

Duurzame mode met internationale ambitie

Of neem rechtstreeks contact op: