Lening op maat van de cultuursector

CultuurKrediet

Wat is een Cultuurkrediet?

Een Cultuurkrediet is een lening vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro. De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welk statuut je professioneel actief bent. De maximale rentevoet bedraagt 3%. In sommige gevallen is je CultuurKrediet zelfs renteloos. Cultuurkredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie.

Voor wie?

De Cultuurkredieten zijn er voor kunstenaars, organisaties en ondernemingen actief in de cultuursector die geen lening (meer) kunnen krijgen bij een bank. Je bent actief in de audiovisuele sector, het boekenvak, vormgeving (design, mode en grafisch), gaming, beeldende kunsten en nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of in de sector van amateurkunsten.

Dat kan onder de vorm van een rechtspersonen (vereniging of vennootschap) of als zelfstandige (in bij- en hoofdberoep). Ook culturele professionals en kunstenaars zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst, Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling (KVR)), komen in aanmerking.

Waarvoor kan je een Cultuurkrediet gebruiken?

Je kan deze lening aanwenden voor bijna alles wat betrekking heeft op je cultuurwerking, bv. voor investeringen of als werkkapitaal. Je kan het krediet gebruiken voor je organisatie of voor een specifiek project.

Aanvullende kredietvorm

Dat betekent dat je kredietaanvraag niet in aanmerking mag komen voor bankfinanciering. Is dat wel het geval, dan zullen we je eerst doorverwijzen naar een reguliere bank. Je mag een Cultuurkrediet wel combineren met bestaande bankleningen wanneer je bank je geen bijkomende lening(en) meer kan toekennen.

Wat heb je nodig voor een Cultuurkrediet?

Een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Aan de hand van dat plan kijken we of er voldoende terugbetalingscapaciteit is en schatten we de haalbaarheid van je plannen in. Als je daar zelf niet over beschikt, kan je gebruik maken van onze sjablonen die je kan downloaden.

Sjablonen downloaden

Voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan kan je helemaal gratis terecht bij onze partner Cultuurloket. Neem contact op via het contactformulier van Cultuurloket. Kies onderwerp ‘Financiering en werkingsmiddelen’. Geef aan dat je advies wenst bij de aanvraag van een Cultuurkrediet.

Je bent er helemaal klaar voor?

Je hebt al een inhoudelijk en financieel plan, dan ben je helemaal klaar om een kredietaanvraag te doen.

Cultuurkrediet aanvragen

Over Cultuurkredieten

CultuurKredietDeze vorm van aanvullende financiering kadert in het beleid van de Minister van Cultuur om het ondernemerschap in de cultuursector te stimuleren. De Vlaamse Regering koos voor Hefboom als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van de Cultuurkredieten. De aankondiging van de lancering van de Cultuurkredieten vind je hier.