Financiering op maat van de cultuursector

CultuurKrediet

Wat is een CultuurKrediet?

CULTUURKREDIET

Een CultuurKrediet is een krediet vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro. De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welk statuut je professioneel actief bent. De maximale rentevoet bedraagt 3%. In sommige gevallen is je CultuurKrediet zelfs renteloos.

Cultuurkredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie. Je kan deze lening aanwenden voor bijna alles wat betrekking heeft op je cultuurwerking, bv. voor investeringen of als werkkapitaal. Je kan het krediet gebruiken voor je organisatie of voor een specifiek project.

Voor wie?

De Cultuurkredieten zijn er voor professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen lening kunnen krijgen bij een bank. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding zijn welkom (via arbeidsovereenkomst, Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling (KVR)). Dus zowel een culturele organisatie als de individuele kunstenaar komen in aanmerking. Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op een CultuurKrediet.

De Cultuurkredieten zijn bestemd voor volgende culturele sectoren:

 • Audiovisuele sector:  zenders, productiehuizen voor radio- en televisieprogramma’s, licht en geluid,…
 • Boekenvak: boekverkopers (boekenwinkels, online boekenverkoop), uitgevers en uitgeverijen, schrijvers van boeken,…
 • Vormgeving: design- en modeontwerpers, grafische vormgevers, drukkerijen, fotografie, illustratoren,…
 • Gaming: ontwikkelaars, uitgeverijen, producenten,…
 • Beeldende Kunsten en nieuwe mediakunst: individuele kunstenaars, galeries, musea,…
 • Podiumkunsten: theaterhuizen, operahuizen, musicalproducenten, dansgezelschappen, acteurs, dansers, (straat)theatergezelschappen, poppentheater,…
 • Muziek: auteurs, producenten, uitgeverijen, concertorganisatoren, concertzalen, festivals, muziekgroepen, instrumentenbouwers en verkopers,…
 • Architectuur: architectuur, landschraparchitectuur, interieurarchitectuur,…
 • Cultureel roerend erfgoed: schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, … maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s.
 • Circuskunsten: Daaronder verstaan we clowns, goochelaars, circusgroepen,…
 • Sociaal-cultureel Volwassenenwerk: organisaties die werken rond aanpak van maatschappelijke thema’s en uitdagingen, levensbreed leren, de creatie van engagement en verbinding en het bouwen van bruggen naar wie anders is.
 • Amateurkunsten: organisaties die ondersteuning bieden aan amateurkunstenaars en -gezelschappen.

Waarvoor kan je een CultuurKrediet gebruiken?

Culturele organisaties en kunstenaars kunnen een CultuurKrediet gebruiken voor verschillende doeleinden: investeringen, aankoop van materiaal, werkingsmiddelen voor je organisatie of project, als overbrugging voor subsidies, voorfinanciering voor vakantiegeld of dertiende maand, voor renovatiewerken,… Je kan het CultuurKrediet zowel aanwenden voor je algemene werking als voor een specifiek project.

Je kredietaanvraag mag wel niet in aanmerking komen voor bankfinanciering. Is dat wel het geval, dan zullen we je doorverwijzen naar een reguliere bank.

Wat heb je nodig voor een CultuurKrediet?

Een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Aan de hand van dat plan kijken we of er voldoende terugbetalingscapaciteit is en schatten we de haalbaarheid van je plannen in. Wanneer je een kredietaanvraag doet, zal je gevraagd worden om een inhoudelijk en financieel plan (ondernemingsplan) in te dienen. Als je daar zelf niet over beschikt, kan je gebruik maken van onze sjablonen.

Download Cultuurkrediet sjablonen

Het plan van aanpak en het financieel plan dienen als basis voor de kredietanalyse. Deze wordt voorgelegd aan het daartoe gemandateerde kredietcomité. Het kredietcomité oordeelt over de haalbaarheid van de voorgelegde plannen, het risico en de terugbetalingscapaciteit. De combinatie van deze factoren leiden tot een beslissing om het krediet al dan niet toe te kennen.

Je hebt al een inhoudelijk en financieel plan, dan ben je helemaal klaar om een kredietaanvraag te doen.

CultuurKrediet aanvragen

CultuurKredietVoor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan met het oog op een CultuurKrediet, kan je terecht bij Cultuurloket. Daarnaast kan je evenzeer met vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren bij Cultuurloket terecht voor eerstelijnsadvies. Ze organiseren ook tal van opleidingen over deze thema’s.

Contacteer Cultuurloket

Over CultuurKredieten

CultuurKredietDeze vorm van aanvullende financiering kadert in het beleid van de Minister van Cultuur om het ondernemerschap in de cultuursector te stimuleren. De Vlaamse Regering koos voor Hefboom als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van de Cultuurkredieten. De aankondiging van de lancering van de Cultuurkredieten vind je hier.