LeuvenFietst vzw verenigt mensen en sociale organisaties rond fietsen


“Het verbeteren van fietsmobiliteit en sociale integratie gaan hand in hand”

LeuvenFietst is een non-profit fietsorganisatie/club die allerhande fiets gerelateerde activiteiten organiseert. Dit doen ze door middel van fietskampen, fietsinitiaties,  fietsateliers, fietsrepaircafés, fietsevenementen, … Ze richten zich hierbij, naast de reguliere werking waar iedereen welkom is, op verschillende doelgroepen zoals kansarmen. Hiervoor gaan ze partnerschappen aan met sociale organisaties, lokale overheden en federaties.

Partnerorganisaties

LeuvenFietst vzw participeert in Voedselwinning Jeugdhulp vzw, een partnerschap in de jeugdzorg dat een distributieplatform voor voedseloverschotten beheert.

Velo Vzw (www.velo.be) is een partnerorganisatie van Leuvenfietst vzw die door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit (voor particulieren, organisaties en bedrijven) opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling biedt aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Kwalitatieve begeleiding, meestal in functie van doorstroming naar de reguliere economie wordt daardoor gekoppeld aan een ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Vrijwilligerswerking is essentieel voor veel vzw’s

Om de continuïteit van de activiteiten te kunnen garanderen, steunt de werking van LeuvenFietst vzw voor een groot deel op (internationale) vrijwilligers. De vrijwilligerswerking is essentieel om de werking van de organisatie op een solide basis uit te kunnen bouwen.

LeuvenFietst vzw dient daarom samen met de partnerorganisaties tot 3 keer per jaar een project in bij de EU. Via het European Solidarity Corps kunnen twee of meer buitenlandse vrijwilligers gedurende een jaar ingezet worden. Zij ontvangen begeleiding, volgen een opleiding en zijn permanent bij de werking van de partnerorganisaties betrokken.

Een krediet voor de aankoop en renovatie van een eigen pand

Structurele huisvesting voor de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde om het European Solidarity Corps project uit te kunnen voeren. LeuvenFietst vond een geschikte koopwoning recht tegenover haar maatschappelijke zetel die, mits enkele renovaties, 6 tot 8 personen kan huisvesten. Een mooie opportuniteit.

De vzw kon een belangrijk stuk van de aankoop zelf financieren via haar achterban maar mistte nog een laatste schijf. Dankzij een investeringskrediet van Hefboom vond LeuvenFietst vzw de ontbrekende financiering voor de aankoop en renovatie van het pand. Zo hebben de (internationale) vrijwilligers – die ondertussen in België aangekomen zijn – een mooie plek om te wonen. En is er zo ook bijkomende ruimte voor de opslag en verwerking van de voedseloverschotten en activiteiten van de vzw.

“LeuvenFietst is een inclusieve vereniging die in haar werking sterk inzet op de integratie van kansarmen. Hiervoor gaan ze partnerschappen aan met sociale organisaties, lokale overheden en federaties. Dit aspect komt goed overeen met de missie van Hefboom om organisaties en (burger)initiatieven, die éénieders recht op kwaliteitsvol en inclusief leven én werken mogelijk maken, te faciliteren. We zijn heel blij dat LeuvenFietst vzw nu samen met de internationale vrijwilligers een nog breder gamma aan diensten aan kan bieden.”

Anja Mackelberg, Kredietconsulent

De missie van Hefboom

Het project van LF voldoet aan meerdere criteria die overeenkomen met de missie van Hefboom zoals de creatie van tewerkstelling voor kansengroepen, milieuvriendelijkheid, kans armoedebestrijding en maatschappelijke vernieuwing.

Zelf op zoek naar financiering voor je sociale en duurzame coöperatie? Ontdek meer over ons aanbod Financiering voor sociale en duurzame projecten.