WIND VOOR “A”: Transitie naar duurzame energie in de Antwerpse Haven

“Wind voor “A” zorgt voor meer draagvlak bij de lokale gemeenschap door o.a. de mogelijkheid voor goedkopere groene energielevering. De coöperatie maakt informatie en kennis ook toegankelijk en organiseert publieke evenementen zoals de opening van de windturbines bij het Albertdok- Oost in de haven eind 2021.”

Berten Ooms, senior consulent coöperatieve diensten

Burgerbetrokkenheid is belangrijk 

De coöperatie Wind voor “A” betrekt burgers uit de Antwerpse regio op een laagdrempelige manier bij de transitie naar hernieuwbare energie. De coöperatie geeft burgers de mogelijkheid om de windenergieprojecten van Vleemo in de Antwerpse haven mee te ondersteunen en mogelijk te maken. Coöperatief aandeelhouderschap is een manier om de transitie naar een meer ecologische en duurzame samenleving mee te financieren met een zeer beperkt risico. 

Burgers investeren zelf in windmolens 

Wind voor “A” haalt kapitaal op via coöperatieve aandelen, toegankelijk voor iedereen vanaf een bedrag van €125 en stelt die middelen in de vorm van achtergestelde leningen ter beschikking aan Vleemo. Die laatste bouwt en exploiteert daarmee windturbines in en rond de haven van Antwerpen. Wie aandeelhouder is bij Wind voor “A” investeert dus in een stukje windturbine en in de transitie naar duurzame energie. 

Wind voor “A” telt intussen al méér dan 1.400 coöperanten die samen 3,6 miljoen euro aan financiering realiseerden! De investeringen zorgden er mee voor dat “Vleemo 3” inmiddels maar liefst 22 windturbines bouwde op de rechteroever van de Antwerpse haven en daarmee de energietoevoer van meer dan 46.300 gezinnen voorziet. 

Hefboom ondersteunt Wind voor “A” met zowel administratieve opvolging als dagelijkse ondersteuning. Het team zorgt voor de dagelijkse administratie, het contact met aandeelhouders en het inhoudelijk plannen en organiseren van vergaderingen. 

“De samenwerking met Hefboom verloopt in volle vertrouwen. We kunnen op hen rekenen voor onze administratie en ze staan de werking van de Raad van Bestuur ook bij met rapportering. Ze weten wat er leeft bij de coöperanten en adviseren het bestuur waar mogelijk. Hefboom is een waardevolle partner voor onze werking.”

David Daggelinckx, General Manager bij VLEEMO NV 

De CV Wind voor “A” werd opgericht op 15 mei 2019 op initiatief van Vleemo NV, de exploitant van de windturbines in de Haven van Antwerpen, de vennootschappen Polders Investeringsfonds & Polders Windfonds van Antwerps duurzaam ondernemer Ben Simons en de intercommunale Aspiravi NV & Aspiravi Offshore NV. Ook de intergemeentelijke financieringsvennootschap FINEG NV sloot aan bij de oprichters. Zij namen Hefboom onder de arm om de oprichting en werking mee te begeleiden. 

Meer weten?