Hervorming eerstelijnszorg, 2018-2021

Begeleiding in de transitie van de Eerstelijnszones

Van bij de aanvang van de hervorming van zorg en welzijn op de Eerste Lijn was Hefboom nauw betrokken. We werkten mee als transitiecoach, begeleidden tal van zorgraden bij de opstart en boden ondersteuning bij de opmaak van beleids- en actieplannen.

We hebben met Hefboom daarbij altijd bijzondere aandacht voor de mate waarin initiatieven van de eerstelijnszones tot stand komen in samenspraak met de betrokkenen. In dat kader voerden we begin 2022 in opdracht van Vivel, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, en samen met het consortium van Arteveldehogeschool/UA een onderzoek naar de participatie van PZON (Personen met een Zorg – en Ondersteuningsnood) in de zorgraden. De resultaten daarvan zullen de komende jaren bijdragen aan een sterkere dialoog tussen professionele zorgverstrekkers en de burgers.

Mede door deze expertise en opgebouwde kennis, worden we intussen door verschillende eerstelijnszones gevraagd om consulting en ondersteuning te bieden bij de interne werking. De ondersteuning door Hefboom gaat van het faciliteren van denkdagen en planningsmomenten, over feedback geven op plannen tot diepgaandere en meer uitgebreide procesbegeleiding.