GiPSo

Hefboom ondersteunt nieuwe woonvormen voor mensen met een beperking

Op steeds meer plaatsen in Vlaanderen nemen (ouders van) mensen met een beperking het initiatief voor de realisatie van woon- en dagbestedingsprojecten. GiPSo informeert, ondersteunt en begeleidt deze projecten.

GiPSo is al een aantal jaren bezig maar heeft begin 2017 zelf een doorstart gemaakt, met de start van nieuwe coaches en een nieuwe coördinator. Hefboom begeleidde GiPSo door een heel traject dat startte met een interne en externe analyse, van waaruit de organisatie doordachte lange-termijn-doelstellingen kon formuleren. Hefboom hielp ook om de strategische keuzes te vertalen in krachtige korttermijndoelstellingen. En tijdens persoonlijke coachinggesprekken  met de nieuwe coördinator bracht Hefboom inzichten bij die hem hielpen bij het vormgeven van zijn taak.