De Link vzw

De missing Link in armoedebeleid

Lange tijd was er in armoedebestrijding bijna uitsluitend aandacht voor de buitenkant van armoede: slechte huisvesting, lage scholingsgraad, weinig inkomen. De Link vzw introduceerde aandacht voor de binnenkant: de impact van kwetsuren die mensen in armoede met zich mee dragen, zoals bijvoorbeeld een onveilige hechting of een laag zelfbeeld. Met de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede maakt De Link vzw het belevingsaspect van armoede zichtbaar.

Die aanpak werkt: aandacht voor participatie van mensen in armoede is voor het eerst volwaardig geïntegreerd in het Vlaams actieplan armoedebestrijding 2015-20. Bovendien zijn steeds meer sociale en overheidsorganisaties ervan overtuigd dat de kennis en expertise van ervaringsdeskundigen nodig zijn om hun aanbod en dienstverlening doelgroepgericht uit te bouwen. De Link vzw heeft een pool van ervaringsdeskundigen die voor kortere of langere tijd kunnen worden ingehuurd voor advies, coaching en vorming. Ze ondersteunen ook bij de aanwerving van ervaringsdeskundigen.

Gezien de belangstelling voor de aanpak, zet coördinator Toon Walschap in op groei en op het uitbouwen van een solide organisatie.

“Voor onze basiswerking worden we gefinancierd vanuit verschillende departementen: welzijn, onderwijs en werk (VDAB). Ik streef naar de uitwerking van één convenant met de Vlaamse overheid, waarin alle inspanningen worden gebundeld en waarin grotere zekerheden worden ingebouwd – wat in een organisatie waar zo’n 20 mensen werken uiteraard zeer belangrijk is”.

Een heikel punt voor een organisatie als De Link vzw, is dat een deel van de subsidies met vertraging worden uitbetaald. Hefboom verzekert de continuïteit van de werking door overbruggingskredieten, zeg maar de prefinanciering van voorziene subsidies. Toon Walschap:

“De sterkte van Hefboom is dat het zowel de noden van de sociale sector als de werking van de overheid door en door kent. De voordelige rentevoet die Hefboom aanbiedt, is natuurlijk ook meegenomen, net als het feit dat Hefboom enkel intresten aanrekent vanaf het moment dat middelen worden opgenomen, en dus niet vanaf het moment dat ze ter beschikking worden gehouden. Bij klassieke banken is dat een ander verhaal”.

de-link-vzwDe rol van ervaringsdeskundigen erkennen en waarderen

De teams die instaan voor adviesverlening aan organisaties zijn ondergebracht in 3 provinciaal georganiseerde TAO’s. Ook deze deelwerkingen worden gesubsidieerd, vanuit het beleid lokale diensteneconomie, welzijn en armoedebestrijding. Daarnaast werd in 2015 al meer dan 50% van de middelen ingebracht door klanten. En streefdoel is dat verdere personeelsuitbreiding binnen deze commerciële poot van De Link volledig zelfbedruipend wordt. Ook dat is een kwestie van eigenwaarde, zegt Toon Walschap:

“De kennis die onze ervaringsdeskundigen aanreiken, is even cruciaal voor organisaties als expertise over human resources, financiën of andere aspecten van ondernemingsbeleid. We staan er dan ook op dat onze dienstverlening volwaardig wordt gewaardeerd – en onze klanten volgen ons daarin.”

Meer weten? www.delinkarmoede.bewww.tao-armoede.be
Via deze websites kan u ook inschrijven op de nieuwsbrief van vzw De Link.