Brussel hervormt gezondheidszorg op de eerste lijn

Hefboom coacht

Hefboom begeleidt de hervorming van de gezondheidszorg in Brussel.

In Vlaanderen en Brussel kende de hervorming van de eerstelijns gezondheidszorg die een aanvang nam met de eerstelijnsconferentie in 2017, een doorstart in 2018.

Acht transitiecoaches moeten deze hervorming in goede banen leiden. Zij coachen en ondersteunen deze transitie waarbij verschillende eerstelijnsactoren zijn betrokken. Dat zijn onder andere:

  • lokale besturen
  • OCMW’s
  • huisartsen
  • CAW’s
  • diensten voor gezinszorg
  • thuiszorg, enz.

Hefboom begeleidt de transitie in Brussel. Het project heeft als doel de eerstelijnszorg en -ondersteuning te verbeteren.