Welzijn, wonen en zorg: samen sterker in Brussel

Hefboom staat mee aan de wieg van het Brusselse Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg

In het institutioneel complexe en cultureel diverse Brussel is het voor gezondheids- en welzijnsorganisaties niet vanzelfsprekend om zich stevig op de kaart te zetten. Daarom vroeg de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hefboom om samen met de betrokken ondersteuningsorganisaties een plan uit te werken voor harmonisatie en integratie.

Hefboom begeleidde de gesprekken in de organisaties, tussen de organisaties en met de betrokken overheden en formuleerde nieuwe opdrachtenclusters en een organisatiestructuur voor de toekomst. De conceptnota die hieruit volgde, werd goedgekeurd door de betrokken raden van bestuur, de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In een tweede fase begeleidde Hefboom het fusieproces tussen drie ondersteuningsorganisaties: Het Punt, de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. In een aantal werkgroepen werden de financiële en juridische consequenties van de fusie onder de loep genomen. Een intensief traject met alle teamleden en met de raden van bestuur mondde uit in een nieuwe missie, visie en strategische doelstellingen. De strategie werd vertaald in operationele doelstellingen en in een actieplan voor 2017.

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe organisatie, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg, een feit. Hefboom zal deze organisatie in 2017 verder ondersteunen bij het uitwerken van een meerjarenplan.