Over Hefboom

Hefboom voor sociaal en duurzaam ondernemen

Missie & visie

Hefboom inspireert, faciliteert en realiseert mee organisaties en (burger)initiatieven die éénieders recht op kwaliteitsvol en inclusief leven én werken mogelijk maken. We zijn overtuigd dat we dit als samenleving het best kunnen waarmaken door sociaal en duurzaam ondernemerschap te versterken.

Organisaties, overheden maar ook individuen en lokale gemeenschappen ontwikkelen diensten en goederen om antwoorden te bieden op maatschappelijke noden. Met als doel een duurzame, sociale en inclusieve samenleving. Nieuwe uitdagingen vereisen innovatieve organisatievormen, diensten en producten. Hefboom stimuleert deze transitie en neemt er een actieve rol in op.

Organisaties, ondernemingen en individuen die willen bijdragen aan een sociale en duurzame wereld investeren in Hefboom. Met deze middelen biedt Hefboom financiering, diensten en consultancy aan. Voor organisaties, ondernemingen en andere initiatieven met sociale en maatschappelijke doelstellingen. Hefboom hanteert een participatief financieringsmodel. Investeren is in de eerste plaats gericht op maatschappelijk rendement. Financieel rendement is daarvan een gevolg.

Meer informatie over onze missie, visie en kernwaarden.

Onze structuur

Hefboom cv is een coöperatie die in 1985 werd opgericht en gedragen wordt door meer dan duizend aandeelhouders: veel particulieren, middenveldorganisaties, financiële groepen, werknemers- en werkgeversorganisaties, de Koning Boudewijnstichting, ondernemingen uit de sector van de sociale economie, enz.. De adviesactiviteiten en de werking rond de microkredieten (Impulskrediet) worden behartigd door de vzw Hefboom. Om risicovolle, maar maatschappelijk belangrijke kredieten te waarborgen, beschikt de vzw ook over een waarborgfonds. De vzw Hefboomfonds voor de Solidaire Economie zet middelen uit mecenaat en sponsoring in voor specifieke initiatieven in de sociale economie.

Voor de lange termijn strategie, het toezicht en de evaluatie van de werking kan Hefboom rekenen op de expertise van de raad van bestuur. Ze zijn zelf particulier aandeelhouder van Hefboom of ze vertegenwoordigen een institutionele aandeelhouder. De raad bestaat uit Antoon Vandevelde (voorzitter), Wim Beazar, Jos Behiels, Johan Bongaerts, Dirk Dalle, Erik De Sutter, Raphaël Jacxsens, Tania Rombaut, Jan Sap; Geert Wittock, Liesbeth De Winter en Jeroen De Soete.

Hefboom heeft daarnaast ook 3 kredietcomités waarin kredietaanvragen worden behandeld: een comité voor de kredietaanvragen voor sociale en duurzame initiatieven, een comité voor aanvragen van micro-ondernemers (Impulskrediet) en een comité voor de kredietaanvragen uit de cultuursector (Cultuurkrediet). Ze nemen binnen door de raad van bestuur bepaalde grenzen, beslissingen over financieringsaanvragen. Ze bestaan uit externe deskundigen en medewerkers van Hefboom.