Onze partners

Trividend

Trividend is de naam van het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie. Mens- en milieuvriendelijke bedrijven en organisaties in Vlaanderen kunnen er terecht voor risicokapitaal. Bij de oprichting in 2001 beschikte Trividend over 1,5 miljoen euro, waarvan Hefboom een derde heeft ingebracht. De andere partners zijn de Vlaamse overheid, bedrijven uit de sociale economie en financiële instellingen.

Werk en Sociale Economie

Hefboom werkt op verschillende terreinen samen met het Departement Werk en Sociale Economie (WSE).

Zo is Hefboom een van de erkende financiers met toegang tot het Sociaal Investeringsfonds (SIFO). Het fonds treedt op als cofinancier voor kredieten aan sociale tewerkstellingsinitiatieven en microkredieten aan kwetsbare kandidaat-) ondernemers via Impulskrediet (www.impulskrediet.be).

In het bijzonder dankzij de steun van WSE is het mogelijk om kredietaanvragers persoonlijk te begeleiden bij hun kredietaanvraag. Deze microkredieten dragen bij tot de creatie van tewerkstelling en biedt voor veel ondernemers een uitweg uit de kansarmoede.

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Agentschap Innoveren en Ondernemen

http://www.agentschapondernemen.be/

In samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) verschaft Hefboom microkredieten aan kwetsbare (kandidaat-) ondernemers. Impulskrediet verlaagt de drempel tot ondernemerschap voor kwetsbare (kandidaat-)ondernemers. Deze microkredieten dragen bij tot de creatie van tewerkstelling en biedt voor veel ondernemers een uitweg uit de kansarmoede.

Departement Cultuur, Jeugd &Media

Departement Cultuur, Jeugd &Media

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl

In samenwerking met het Departement Cultuur Jeugd & Media verschaft Hefboom Cultuurkredieten aan kunstenaars en organisaties actief in de Cultuursector. Op die manier wordt de drempel tot financiering voor de cultuursector verlaagd waardoor cultuurparticipatie toegankelijk wordt voor iedereen.

European Investement Fund & Europese Commissie

European Investement Fund & Europese Commissie

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en

Hefboom heeft toegang tot de Europese Garantieregeling voor Sociaal ondernemerschap.  Het gaat om een waarborg die door de Europese Unie is gefinancierd in het kader van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) dat is opgericht in het kader van het investeringsplan voor Europa. Het doel van het EFSI is de financiering en uitvoering van productieve investeringen in de Europese Unie te ondersteunen en een betere toegang tot financiering te waarborgen.

Febea

Hefboom, Crédal en zes partners uit andere Europese landen hebben in 2001 FEBEA opgericht, de Europese Federatie van Ethische en Alternatieve Banken (Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives). FEBEA telt ondertussen al meer dan 25 leden uit 13 verschillende landen.

Overal in Europa worden ondernemers uit de sociale en duurzame economie geconfronteerd met hetzelfde probleem: bij traditionele banken krijgen ze moeilijk kredieten. FEBEA wil deze ondernemers deskundigheid en financiering aanbieden.

Hefboom speelt een actieve rol binnen de organisatie, door te zetelen in de raad van bestuur en door het secretariaat-generaal van de organisatie op te nemen.

Solifin
Solifin is een nationaal ‘finance for impact’ ecosysteem die opgericht werd in 2019. Deze groeiende ledenorganisatie – van 25 institutionele financiële spelers – ondersteunt de impactvolle ondernemers door de funding van sociale en duurzame projecten te faciliteren. En netwerken er rond te bouwen.

Solifin heeft een widget ontworpen die de sociale ondernemers vanuit alle impact sectoren en verschillende ontwikkelingsstadia gemakkelijk zal helpen om de beste financiële instrumenten te vinden van hun netwerk. Er is financiering voor iedereen en Solifin is er hier voor. Vindt het hier terug op: 

De Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek

https://www.socialeinnovatiefabriek.be/

De Sociale InnovatieFabriek is de versneller van veelbelovende sociale innovaties. Wie innovatieve en impactvolle oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op een ondernemende manier opstart, versterken we in het schalen van zijn impact. Dat doen we onder meer door te connecteren in het ecosysteem. En als netwerkorganisatie te bouwen aan een vruchtbare bodem voor deze veelbelovende sociale innovaties.

HERW!N het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen

HERW!N het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen

https://herwin.be/

HERW!N is het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen. We zijn de belangenbehartiger van onze leden en de gesprekspartner van overheden en sociale partners.

We verbinden 100 sociale circulaire ondernemers, goed voor een tewerkstelling van meer dan 10.000 medewerkers. Waarom? Omdat wij obstakels wegnemen. Kansen geven. Mensen versterken. Zo willen we de maatschappij doen kantelen naar meer sociale rechtvaardigheid. Naar een samenleving waar het voor iédereen goed leven is op een gezonde planeet.

Hefboom onderhoudt contacten met de diverse organisaties die initiatieven uit de sociale economie overkoepelen.

Groep Maatwerk

Groep Maatwerk behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groep Maatwerk doet dit op 3 manieren:

  1. Impact hebben op beleid, sociaal overleg en externe stakeholders
  2. Inzicht hebben in de sector
  3. Ondersteuning bieden aan haar leden
Crédal

Hefboom wil een goede dienstverlening garanderen en overlegt daarom regelmatig met andere vergelijkbare adviesbureaus en financiers in Vlaanderen. In Wallonië onderhoudt Hefboom intense contacten met haar Franstalige collega, Crédal. Punten van overleg zijn onder meer de sectorontwikkelingen en de relatie met de overheid.

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen

https://www.pmv.eu

Hefboom werkt op verschillende terreinen nauw samen met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Voor het waarborgen van kredieten voor sociale en duurzame ondernemingen maakt Hefboom gebruik van de waarborgregeling van PMV.

Ter ondersteuning van de sociale economie heeft de Vlaamse regering eind 2008 het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) opgericht. Elke organisatie uit de sociale economie kan er terecht voor voordelige leningen. Een SIFO-lening kunt u alleen aanvragen via de erkende financiers, waar Hefboom één van is.


Ook partner worden?