‘Mentoring naar werk’, wat houdt dit concreet in?

Peter De Cuyper en Hanne Vandermeerschen bakenen het concept mentoring-naar-werk voor personen met een buitenlandse herkomst, af.

België heeft de grootste werkzaamheidskloof in Europa voor personen van buitenlandse herkomst. Het traditionele arbeidsmarktinstrumentarium werkt niet altijd even goed om deze groep op de arbeidsmarkt te integreren. In dit opzicht is er nood aan nieuwe methodieken en instrumenten. Een instrument dat in dit kader opgang maakt is ‘mentoring naar werk’ waarbij een nieuwkomer (mentee) en een vrijwilliger met kennis van de lokale arbeidsmarkt (mentor) aan elkaar worden gekoppeld (‘gematcht’), zodat deze laatste de mentee op weg kan helpen naar tewerkstelling. In België scharen heel wat actoren zich achter de idee van mentoring en er ontstaan steeds meer projecten. Deze vele projecten hebben vaak een andere inhoud, waardoor het niet altijd meer duidelijk is waar het nu eigenlijk om gaat.

Wat houdt dat nu concreet in?

In het kader van het transnationaal ESF project MeMoRe hebben Peter De Cuyper en Hanne Vandermeerschen (HIVA KULeuven) een afbakening uitgewerkt van mentoring-naar-werk voor personen van buitenlandse herkomst. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur kwamen de auteurs tot een conceptuele afbakening van het begrip. Deze werd voorgelegd aan experten uit de praktijk. Het resultaat is een heldere weergave van wat de kern is van mentoring-naar-werk als beleidsinstrument.

Mentoring naar werk

Hefboom coördineert in ons land het transnationaal ESF-project MeMoRe. Wil je meer weten over dit project? Lees dan ‘Hefboom gaat transnationaal’