Danny De Mul

Collega Danny gaat met pensioen

“Mijn hart heeft altijd bij sociaal engagement en de missie van Hefboom gelegen. Dat is de belangrijkste drijfveer voor tevredenheid in je job.”

Eind maart zwaait collega Danny De Mul na een dienst van maar liefst 17 jaar af bij Hefboom. Naar aanleiding van zijn pensioen strikken we hem voor een gesprek over zijn sociaal engagement, de vele watertjes die hij samen met Hefboom doorzwom en de sleutel tot tevredenheid in zijn job.

Wanneer kwam je aan boord bij Hefboom?

Hefboom was mijn derde werkgever. Ik heb heel mijn loopbaan in de sociale sector gewerkt. Ik startte bij het ABVV, waar ik 17 jaar werkte, waarna ik 7 jaar voor een mutualiteit ben gaan werken. Altijd in financiële en administratieve functies. Om uiteindelijk in 2007 bij Hefboom te landen.

Wat trok je aan in de missie van Hefboom?

Het maatschappelijk engagement van een organisatie was voor mij altijd een voorwaarde om ergens te gaan solliciteren. Omdat mijn persoonlijke engagement en visie daar ook sterk mee verbonden zijn. De focus van Hefboom lag in eerste instantie op de sociale economie en tewerkstelling en daar kon ik mij helemaal in vinden.

Hoe heb je de organisatie zien evolueren?

Historisch gezien is tewerkstelling altijd een belangrijke pijler van Hefboom geweest. Het verlenen van kredieten en advies aan sociale organisaties waren toen de voornaamste activiteiten. Toen ik startte in 2007 bestond Hefboom dus uit een kredietdienst die vanuit de coöperatie werd gerund en de adviesdienst, vanuit Hefboom vzw.

In de loop van de jaren zijn onze diensten uitgebreid naar het ondersteunen van sociaal en duurzaam ondernemen in de bredere zin, met onder andere ook de Cultuur- en Impulskredieten en zijn er ook nieuwe diensten bijgekomen zoals dienstverlening voor coöperaties. Anderzijds speelt de schaalgrootte ons voor sommige diensten soms parten, omdat het in bepaalde gevallen moeilijk is om als relatief kleine organisatie de eigen missie te realiseren in een meer en meer concurrentieel wordende context. Dan moet je soms keuzes maken.

Wat waren voor jou opmerkelijke momenten in de 17 jaar dat je bij Hefboom actief was?

Ik zou niet meteen momenten maar wel mensen opnoemen die mij zijn bijgebleven. Antoon Vandevelde, die tot vorig jaar onze voorzitter was, is bijvoorbeeld iemand die een sterke indruk op mij heeft nagelaten. Antoon heeft gedurende zijn 10-jarig voorzitterschap onze organisatie op een opmerkelijke wijze begeleid. Hij is rustig, verzoenend en kon als geen ander verschillende meningen tot een consensus brengen. Dat is volgens mij ook een belangrijke reden geweest waarom Hefboom ook doorheen moeilijkere momenten kon groeien en evolueren.

Wat waren dan die moeilijke momenten?

Ik denk dat het belangrijk is om de focus van je organisatie scherp te houden. Wat niet altijd gemakkelijk is. Dat is voor Hefboom niet anders. We spelen in op sociaal-maatschappelijke veranderingen en noden, maar zijn ook afhankelijk van andere externe factoren die de werking van onze organisatie beïnvloeden. Zoals politieke beslissingen over financiële middelen en het feit dat ook klassieke banken zich op de sociale sector richten. Dat maakt dat we ons als organisatie af en toe moeten herpositioneren en andere of nieuwe activiteiten opstarten. Je moet aftasten als organisatie tot waar je kan uitbreiden zodat het in lijn blijft met je missie. En daar moet je ook goed en helder over communiceren. Dat is iets waar we in de afgelopen jaren ook veel werk ingestoken hebben. De focus van onze organisatie moet ook voor klanten en stakeholders scherp en duidelijk blijven zodat ze weten waar Hefboom voor staat.

Je hebt ook de groei van onze coöperatie mee gevolgd. Hoe ervaar je die?

We hebben een groot deel trouwe coöperanten, die al lang geëngageerd zijn en onze missie en werking mee ondersteunen. Dat geldt zowel voor particulieren als voor enkele organisaties. We zien ook dat een aantal coöperanten ondertussen hun kinderen of zelfs kleinkinderen mee engageren en in het bad trekken. Ik denk ook dat we daar een belangrijke rol in te vervullen hebben. We moeten onze coöperanten zo goed mogelijk blijven informeren over wat we doen en hoe we een verschil maken voor sociaal en duurzaam ondernemerschap in Brussel en Vlaanderen. Op die manier kunnen we ook andere mensen hopelijk motiveren om mee een verschil te maken met ons.

Zag je ook evoluties in de sociale sector doorheen de jaren?

Jazeker. De laatste tien jaar zien we dat de organisaties en initiatieven die Hefboom ondersteunt, heel sterk zijn gegroeid en geprofessionaliseerd. Er zijn organisaties die al jaar en dag bij ons klant zijn en die enorme stappen gezet hebben. Het enige nadeel is dat ze onze begeleiding daardoor na een tijdje minder nodig hebben (lacht). Maar dan komen er weer nieuwe organisaties aankloppen. Het is in ieder geval een hele goede evolutie.

Anderzijds zien we ook dat sommige grotere organisaties ook afhankelijk kunnen worden van de internationale economische context. Neem nu sociale werkplaatsen die minder competitief zijn met bedrijven uit landen waar de arbeid goedkoper is. Zij kunnen moeilijker opboksen tegen die concurrentie. Daar zie ik nog wel een uitdaging in. Maar ook een belangrijke rol om die sociale organisaties te blijven ondersteunen en zuurstof te geven.

We zien ook dat goeie banden met andere organisaties, partners en middenveldorganisaties heel belangrijk zijn en zullen blijven. Het soort organisaties waarmee Hefboom de afgelopen tien jaar ging samenwerken is pluralistischer geworden. Vroeger was er meer sprake van verzuiling en dat is vervaagd. Er worden samenwerkingen vanuit verschillende hoeken opgezet in de sociale sector, en ook dat is een goede en noodzakelijke evolutie.

Een loopbaan van zoveel jaar bij de zelfde organisatie is zeldzaam geworden. Hoe kijk je daar zelf op terug?

Bij alle organisaties waar ik voor gewerkt heb, was ik sterk geëngageerd. Ik voelde me verbonden met de missie en wilde de organisatie mee vooruithelpen. Als dat je drijfveer is, dan zijn andere en soms minder goede aspecten aan een job minder belangrijk. Voor het financieel gewin kom je niet in de sociale sector werken. Je kiest vooral vanuit de motivatie om via je job iets terug te doen voor de maatschappij. De vraag is natuurlijk altijd waaruit je tevredenheid put in je job. Ik heb mensen zien komen en gaan bij Hefboom maar de mensen die blijven, doen het met hart en ziel.

Er wordt bij Hefboom vooral ook veel input vanuit de werkvloer naar de raad van bestuur gebracht en niet per se omgekeerd. Wat je in sommige organisaties weleens tegenkomt. Die wisselwerking is zeker een belangrijke troef en is bij Hefboom in de loop der tijden in positieve zin geëvolueerd. Ook qua bedrijfscultuur heeft Hefboom grote stappen gezet de afgelopen jaren. Ook wij zijn professioneler geworden. Dat voel ik sterk aan de betrokkenheid van het team, aan de interne communicatie en aan het groepsgevoel. Dat maakt het team van Hefboom sterk.  

Met welk gevoel kijk je naar je pensioen?

Op professioneel vlak wordt het misschien wel tijd om andere mensen binnen de organisatie te laten doorgroeien en initiatieven te laten nemen. Op persoonlijk vlak komt er natuurlijk veel tijd en ruimte vrij. Mijn werk heeft altijd een prominente plaats ingenomen. Nu ga ik veel meer tijd hebben om te reizen, om te bewegen en aan de gezondheid te werken en te sporten.

Ten slotte hoop ik dat Hefboom verder gaat op de weg die we bewandelen. Het zou mooi zijn als we naar betrokkenheid en middelenwerving nog meer zichtbaarheid kunnen creëren. We hebben de afgelopen jaren veel focus gelegd op de communicatie naar klanten en organisaties en nu willen we Hefboom en onze visie en missie ook op bredere schaal bekend maken. Daar wens ik het team veel succes mee.

En wij bedanken Danny op onze beurt voor zijn inzet en toewijding in die vele jaren bij Hefboom. We wensen hem een welverdiend pensioen, met veel tijd om te reizen en te sporten.