Maak kennis met Steven, onze Senior Consultant bij Hefboom Advies

Steven Van Wichelen ging na zijn studie Geschiedenis en master Europese Studies in de sociale sector aan het werk. Welzijn, gezondheidszorg en beleid lopen als een rode draad door zijn werk.

Zo heeft hij een achtergrond als; beleidsmedewerker bij werkgeverskoepel SOM, coördinator Integrale Jeugdhulp bij VGPH vzw, het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap, en consultant bij UNDP.

Hoe heb je de stap van geschiedenis (Cum Laude) naar de sociale sector gemaakt?

“Vraag me niet naar ‘geschiedenisfeitjes,’ want dan moet ik je waarschijnlijk het antwoord schuldig blijven. Maar geschiedenis nodigt je uit om verbanden te leggen tussen zaken die moeilijk te bevatten zijn. Je leert methodieken aan om inzichten in onze cultuur, en culturen waar we minder dicht bij staan, te onderzoeken en te duiden.

Een socioloog, econoom of antropoloog wordt er vaak bijgehaald om het heden te duiden. Een historicus kan echter de diepere achtergrond van gebeurtenissen of zaken achterhalen die de complexe onderlinge relaties met het heden in een bepaalde context plaatsen. Zo kun je bijvoorbeeld prioriteiten gaan stellen om met bepaalde situaties om te gaan.

“Geschiedenis nodigt je uit om verbanden te leggen.”

Ik ben altijd op zoek geweest naar jobs bij organisaties die zich inzetten voor anderen. Na een aantal jaar gewerkt te hebben in een internationaal project rond het versterken van democratieën, ging ik opzoek in Vlaanderen naar een baan in een sector met dezelfde mate van complexiteit. En die innovatie en variatie combineert maar ook een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen. Dit is belangrijk voor mij. Zo kwam ik terecht bij gebruikersorganisaties voor mensen met een beperking.”

Steven, is er een project waar je een speciale herinnering aan hebt

“Een tweetal jaar geleden heb ik een project opgezet met meer dan 60 sociale organisaties actief in welzijn, wonen, werk en gezondheidszorg om de collectieve wijsheid uit deze groep naar boven te brengen. Om samenwerking en inclusie te bevorderen. En om hen het vertrouwen te schenken dat ze goed zijn in wat ze doen en dat ze vanuit die sterkte kunnen en mogen werken.

Het geloof dat zo’n grote gemeenschap, in al haar diversiteit, tot iets kan komen waarbij duurzame groei en engagement centraal staan, daar hecht ik veel waarde aan en ik kijk er dan ook met veel plezier op terug.”

Wat doet je graag in z’n vrije tijd?

“Ik ben een ongelooflijke fan van de natuur. De naam van een boom, plant, vogel of insect interesseert me minder dan de schoonheid ervan, en hoe ze zich voortbewegen of wat er ontstaat doordat de organismen en systemen met elkaar in contact komen. De complexiteit van het leven is onbevattelijk.

Ik ben geboeid door de rijkdom aan soorten, het gedrag in een kolonie, de fases die ze doorlopen in hun leven, hoe ze communiceren, hun rol in het ecosysteem,…

“Recent ben ik begonnen aan een food forest.”

Zo ben ik recent begonnen om een food forest tot ontwikkeling te laten komen. Zo’n voedselbos met fruitbomen, bessenstruiken, groenten en kruiden duurt enige jaren vooraleer alle lagen zich hebben ontwikkeld. Maar het is heel interessant om het beetje bij beetje te zien groeien. Een aanrader voor iedereen die zich interesseert in complexe systemen die de tijd nemen om te ontstaan.”


Wat motiveerde je om de stap naar consultancy bij Hefboom te maken?

“Vanuit een vorige functie had ik reeds contact gehad met het adviesteam van Hefboom. En was ik dus al bekend met de werking en de manier waarop zij projecten aanpakken. Zelf was ik een aantal jaar bezig met onderzoek naar hoe organisaties zich ontwikkelen in de complexe wereld waarin ze zich bevinden. Wat leiderschap betekent in de huidige samenleving. En hoe organisaties duurzaam kunnen worden, zodat zij hun maatschappelijk doel kunnen realiseren. Maar ook hoe het aanwezige potentieel van medewerkers naar boven gebracht kan worden.

“Initiatieven en ideeën die al langer sluimerden, krijgen nu meer weerklank.”

De Corona-crisis heeft nu alles een beetje overhoop gegooid voor iedereen, en ik ben verheugd om te ontdekken dat er veel initiatieven en ideeën, die al langer sluimerden rond het organiseren van onze maatschappij, nu meer weerklank krijgen. Ik ben blij dat ik bij Hefboom daar organisaties mee in kan coachen.

Op basis van mijn ervaring en expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, strategie bepaling, procesbegeleiding en organisatorische transformatie, wil ik bij Hefboom sociale en duurzame ondernemingen ondersteunen. En hen begeleiden bij het naar boven brengen van het aanwezige potentieel in individuen, teams en organisaties.”