Verlenging Herstel Cultuurkredieten

Image: Ⓒ Jan Allaerts

Ook in 2021 een lening op maat van de cultuursector

Om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen, kende Hefboom in 2020 27 Herstel Cultuurkredieten toe. Goed voor 1,3 mln. euro. Kunstenaars en culturele organisaties deden een beroep op een Herstel Cultuurkrediet.

Je leest op de website van Hefboom de verhalen van enkele organisaties die een Herstel Cultuurkrediet kregen. Zoals: La Volta Stage Productions en kunstenaarstrio LAb[au].

De cultuursector is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis en kijkt reikhalzend uit naar de heropstart. Heel wat actoren bereiden zich hier alvast op voor. Maar anderen ervaren nu pas financiële moeilijkheden. Om daarop een antwoord te bieden, besloot de Vlaamse Regering om ook in 2021 via Hefboom nog Herstel Cultuurkredieten aan te bieden. 

Herstel Cultuurkrediet, reddingsboei voor veel culturele actoren

Het Herstel Cultuurkrediet is er voor professionele actoren in de cultuursector die voor een krediet niet (meer) bij een bank terecht kunnen. Je kan een Herstel Cultuurkrediet tot 100.000 euro aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zelfs tot 250.000 euro.

  • Het Herstel Cultuurkrediet is renteloos
  • Je hebt geen waarborgen nodig, en
  • Tijdens het eerste jaar betaal je geen aflossingen

Het krediet kan aangewend worden voor de heropstart van bestaande activiteiten. Alsook voor nieuwe activiteiten die bijdragen tot de herlancering van de cultuursector. Zowel individuele kunstenaars, als organisaties en ondernemingen uit de cultuursector, kunnen tot en met 15 november 2021 een Herstel Cultuurkrediet aanvragen.

Crisisbegeleiding op maat van cultuurondernemers en kunstenaars

Hefboom werkt voor de Herstel Cultuurkredieten nauw samen met het Cultuurloket. Cultuurloket biedt niet enkel begeleiding en advies aan in het kader van een aanvraag voor een Herstel Cultuurkrediet. Maar biedt ook crisisbegeleiding op maat aan, om cultuurondernemers en kunstenaars door de coronacrisis te helpen.

Je vindt er ook alle informatie relevant voor de cultuursector, omtrent de coronacrisis, gebundeld op hun website.

Wil je meer weten over het Herstel Cultuurkrediet? Lees meer en vraag je Herstel Cultuurkrediet aan.

cultuur krediet