Peers4Change: voor een inclusieve werkvloer

Het inclusietraject Peers4Change brengt bedrijven samen om aan duurzame verandering te werken richting een inclusieve werkvloer. Want meer diversiteit leidt tot opportuniteiten en mogelijkheden voor de toekomst. Ontdek wat je van dit traject kan verwachten.

Inclusie op de werkvloer is een veranderproces. Dat kan je niet kopiëren van ergens anders. Dat kan je niet bereiken met gestandaardiseerde do’s en dont’s. Daarom is er nu Peers4Change, een lerend netwerk dat we vanuit Hefboom mee begeleiden.

Peers4Change is een traject waar je niet zozeer kant en klare recepten bekijkt, maar vooral de vaardigheid van het koken leert. Een leergroep waarin we eerlijk bespreken wat er zo verdomd moeilijk en lastig is aan veranderingen op de werkvloer en waar we tegelijk op zoek gaan naar nieuwe kansen.

Inclusietraject Peers4Change

Onder begeleiding van experten gaan leidinggevenden en HR-medewerkers van 6 à 8 bedrijven tijdens 6 bijeenkomsten in op weerstanden, zichtbare en onzichtbare drempels en verschillende bevorderende en belemmerende krachten die een rol spelen in een verandertraject. Het doel is dat jouw bedrijf zowel de uitdagingen van vandaag als die van morgen kan aangaan.

Door het gezamenlijk traject met peers, ontstaat een veilige context om in alle openheid en zelfs kwetsbaarheid het eigen groeipad te bespreken en te versterken. Anders dan in een individueel traject hebben bedrijven hier de kans om zich te spiegelen en te laten bevragen door anderen die een gelijkaardige weg aan het bewandelen zijn in hun eigen onderneming.

Ervaringsdeskundigen en experts komen langs om inspiratie en inzichten te delen. Bovenal ligt de focus op ieders eigen en unieke verandertraject. Het opzet is dat je hiermee niet alleen de uitdagingen van vandaag maar ook die van morgen kan aangaan.

Voor wie?

Leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, directies of stafmedewerkers, bewegers naar inclusie, … Peers4Change is iets voor jou als je:

Praktische info

Dit jaar starten 2 reeksen van 6 bijeenkomsten.

Reeks 1Gent

Data: 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 2024, 16 januari en 20 februari 2025
Uren: telkens van 9u30 tot 12u30
Locatie: Gent, exacte locatie wordt later meegedeeld

Reeks 2Mechelen

Data: 24 september, 8 oktober, 5 november, 10 december 2024, 14 januari en 18 februari 2025
Uren: telkens van 13u30 tot 17u
Locatie: Mechelen, exacte locatie wordt later meegedeeld