De stukken zijn later dan voorzien ter beschikking door vertraging bij de aanlevering van de documenten door ons boekhoudkantoor waardoor ook de opdracht van de commissaris vertraagd werd. Onze excuses hiervoor!

Volmachtformulier

Jaarrekening Hefboom CV – boekjaar 2023

Jaarrekening Hefboom VZW – boekjaar 2023

Bestuursverslag aan de Algemene Vergadering Hefboom cv – boekjaar 2023

Commissarisverslag aan de Algemene Vergadering Hefboom cv – boekjaar 2023

Commissarisverslag aan de Algemene Vergadering Hefboom vzw – boekjaar 2023

Voorstel Herbenoeming bedrijfsrevisor 2024-2027