Financieringsmogelijkheden voor burger- en werknemerscoöperaties – COOPLAB Workshop

In het kader van de workshopreeks COOPLAB vond op 24 januari de sessie financieringsmogelijkheden burger- en werknemerscoöperaties plaats in Leuven

COOPLAB financiering financieringsmogelijkheden voor burger- en werknemerscoöperaties

Workshop financieringsmogelijkheden voor burger- en werknemerscoöperaties

Jeugdherberg De Blauwput in Leuven was het decor voor een sessie over financieringsmogelijkheden voor burger- en werknemerscoöperaties. Deze sessie vond plaats in het kader van het COOPLAB-traject. Een 15-tal ondernemers die een coöperatie oprichten, of reeds getart zijn, namen deel. Jo De Niel en Piet Callens van Hefboom gidsten de deelnemers door het landschap van mogelijke financieringsbronnen voor burger- en werknemerscoöperaties. Het coöperatief kapitaal kreeg als belangrijkste financieringsbron, veel aandacht. Maar ook andere, soms minder bekende financieringsvormen, passeerden de revue. Producten zoals de Winwinlening, microkredieten en de producten van PMVz zijn vaak onbekend maar toch interessant. Ook de nieuwe tax shelter voor startende ondernemingen biedt mogelijkheden voor coöperaties. Naast de traditionele banken zijn er ook andere partijen die financiering aanbieden voor coöperaties. Sommigen hebben zelfs heel wat coöperaties onder hun klanten, zoals Trividend, Sociaal Investeringsfonds De Punt en Hefboom.

Wens je meer informatie over de financieringsmogelijkheden voor je coöperatie, download dan zeker de ‘Inventaris financieringsmogelijkheden sociale economie’. De invalshoek van deze inventaris is de sociale economie, maar de meeste van de beschreven financieringsvormen zijn evenzeer interessant voor coöperaties.

COOPLAB workshop reeks

COOPLAB is een reeks van 11 workshop speciaal voor startende burger- of werkerscoöperaties. Het traject is er voor coöperaties die hun werking willen versterken. Het is op maat, want je kiest zelf welke thema’s voor jou het meest relevant zijn: bestuur, groepsdynamica, financiering, enz.. Een overzicht van alle sessies vind je op socialeeconomie.be..

Dit initiatief kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. De workshops worden gegeven door medewerkers van Febecoop Adviesbureau, Cera Coopburo, Hefboom en Sociale Innovatiefabriek.

Hefboom