Ethische financiering

Krediet voor sociale & duurzame projecten

Hefboom verschaft overbruggingskredieten (subsidies,…), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten aan organisaties en ondernemingen om hun maatschappelijk doel te realiseren.

Wat financiert Hefboom?

 • Overbrugging subsidies (Vlaamse subsidies, Europese subsidies, lokale subsidies,…)
 • Voorfinanciering vakantiegeld of eindejaarspremie
 • Werkkapitaal (bedrijfskapitaal)
 • Aankoop, renovatie of verbouwing van gebouwen
 • Aankoop inrichting, materiaal of machines
 • Aankoop rollend materiaal zoals auto’s, bestelwagens, vrachtwagens,…

Wie financiert Hefboom?

Vzw’s, sociale ondernemingen en coöperaties (cv) actief in:

 • De sociale economie: beschutte en sociale werkplaatsen, lokale diensten economie, coöperaties, leer- en werkervaringsprojecten, sociale verhuurkantoren, huisvesting, kringwinkels, …
 • Organisaties werkzaam in welzijn, zorg, gezondheid en gelijke kansen: integratie van minderheden, kind en gezin, jeugd- en gehandicaptenzorg, armoedebestrijding, gezondheidszorg, kinderopvang, huisvesting, …
 • Culturele en sociaal-culturele organisaties: culturele instellingen, verenigingen, sociaal-cultureel werk
 • Ecologie en duurzame innovatie: circulaire economie (kringwinkels), mobiliteit, hernieuwbare energie, milieu, sociale innovatie, community supported agriculture (csa), community land trust (clt), vormen van samenhuizen (cohousing, inclusief wonen,…)

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

 1. Je neemt contact op met een van onze kredietconsulenten.
 2. Je bezorgt ons je financiële cijfers uit het verleden, een financieel plan voor de toekomst en een inhoudelijk plan van aanpak;
 3. Ontvankelijke kredietaanvragen worden voorgelegd aan een kredietcomité dat beslist over de toekenning;
 4. Na goedkeuring stellen we het contract op en het krediet kan vrijgegeven worden mits voldaan aan de voorwaarden;
 5. Je betaalt het krediet af volgens het aflossingsplan en rapporteert regelmatig aan Hefboom.

De doorlooptijd varieert van enkele dagen tot een maand. Alles hangt af van de mate waarin we tijdig over de nodige informatie beschikken, het type krediet en het kredietbedrag. Hou daar rekening mee en doe tijdig je aanvraag.

Garantiemechanisme Europa

krediet easiVoor specifieke kredieten maakt Hefboom gebruik van een waarborg die door de Europese Unie is gefinancierd in het kader van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) dat is opgericht in het kader van het investeringsplan voor Europa. De Europese Commissie ondersteunt sociale ondernemingen via investeringen tot 500 000 euro. De EaSI-garantie zorgt voor de ondersteuning van  sociaal ondernemerschap, waarna sociaal investeerders ondernemers kunnen bereiken die zij anders vanuit risico-overwegingen geen financiering zouden verlenen. De uitvoering van de EaSI-garantie heeft de Europese Commissie aan het Europees Investeringsfonds (EIF) toevertrouwd.