Financiering op maat van je organisatie

Financiering sociale & duurzame projecten

Wat financiert Hefboom?

Hefboom verschaft krediet aan organisaties en ondernemingen die krediet nodig hebben om hun maatschappelijk doel te realiseren. Hefboom doet dat met overbruggingskredieten (voor subsidies), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten. Hefboom gaat telkens op zoek naar het meest geschikte krediet. Als dat nodig is, doen we dat ook met financiering op maat van het project of de onderneming. Hefboom financiert:

 • Overbrugging subsidies (Vlaamse subsidies, Europese subsidies, lokale subsidies,…)
 • Voorfinanciering vakantiegeld of eindejaarspremie
 • Werkingsmiddelen of werkkapitaal (bedrijfskapitaal)
 • Aankoop, renovatie of verbouwing van gebouwen
 • Aankoop inrichting, materiaal of machines
 • Aankoop rollend materiaal zoals auto’s, bestelwagens, vrachtwagens,…

Wie financiert Hefboom?

Hefboom heeft ruime ervaring met het verschaffen van krediet in de social-profit sector. Organisaties kloppen bij Hefboom aan omdat ze op zoek zijn naar een krediet dat rekening houdt met de eigenheid van hun werking. Hefboom is voor veel klanten uitgegroeid tot een vertrouwenspartner die hen niet alleen financiering geeft, maar hen ook begeleidt en adviseert in de zoektocht naar de optimale financieringsmix. Het gaat veelal over vzw’s en coöperaties (cvba)

 • De sociale economie: beschutte en sociale werkplaatsen, lokale diensten economie, coöperaties, leer- en werkervaringsprojecten, sociale verhuurkantoren, huisvesting, kringwinkels, …
 • Organisaties werkzaam in welzijn, zorg, gezondheid en gelijke kansen: integratie van minderheden, kind en gezin, jeugd- en gehandicaptenzorg, armoedebestrijding, gezondheidszorg, kinderopvang, huisvesting, …
 • Culturele en sociaal-culturele organisaties: culturele instellingen, verenigingen, sociaal-cultureel werk
 • Ecologie en duurzame innovatie: circulaire economie (kringwinkels), mobiliteit, hernieuwbare energie, milieu, sociale innovatie, community supported agriculture (csa), community land trust (clt), vormen van samenhuizen (cohousing, inclusief wonen,…)

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

 1. Je neemt contact op met een van onze kredietconsulenten. Je vindt hun contactgegevens rechts op deze pagina. Kan je hen niet bereiken? Geen probleem, contacteer ons via 02/205 17 20;
 2. De kredietconsulent zal je informeren over de informatie die we nodig hebben om je kredietaanvraag te kunnen behandelen. Dat zijn je financiële cijfers uit het verleden, een financieel plan voor de toekomst en een inhoudelijk plan van aanpak;
 3. Vervolgens zal de kredietconsulent je kredietaanvraag voorbereiden voor het kredietcomité. Je krijgt van ons dan al een voorlopig kredietvoorstel onder voorbehoud van goedkeuring;
 4. Het kredietcomité beslist vervolgens over de toekenning van je krediet en eventuele (bijkomende voorwaarden);
 5. Na goedkeuring stellen we het contract op en het krediet kan vrijgegeven worden wanneer voldaan werd aan eventuele voorwaarden.
 6. Je betaalt het krediet af volgens het aflossingsplan en rapporteert op de afgesproken momenten over je werking aan Hefboom.

Doorlooptijd

Afhankelijk het type krediet, het kredietbedrag en de mate waarin we tijdig over de nodige informatie beschikken om tot een kredietbeslissing te kunnen komen, varieert de doorlooptijd van een week tot een maand. Hou daar rekening mee en doe tijdig je aanvraag.

Eerder op zoek naar risicokapitaal?

TrividendBen je als sociale en duurzame ondernemer op zoek naar risicokapitaal dan kan je terecht bij Trividend. Het investeringsfonds investeert in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers, met risicokapitaal. Hefboom is samen met de Vlaamse Overheid medeoprichter van Trividend.

Hefboom werkt eveneens nauw samen met het Sociaal Investeringsfonds De Punt (SOIF De Punt)SOIF De Punt biedt naar analogie met Trividend startende en groeiende sociale ondernemingen risicokapitaal.

Gids financiering Sociale Economie

Gids financieringsmogelijkheden sociale economie

Ben je op zoek naar andere of aanvullende financieringsvormen, dan is er nog de inventaris van financieringsmogelijkheden voor sociale economie organisaties. De inventaris geeft een overzicht van de soorten kredieten die er bestaan, risicokapitaal, coöperatief kapitaal, tussenvormen, fiscale stimuli, microkredieten, subsidies, maar evenzeer innovatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding. De inventaris is gratis beschikbaar.

Download financieringsgids

Partners

financiering vlaanderenVoor het verschaffen van kredieten aan de sociale economie werkt Hefboom samen met het Sociaal Investeringsfonds (SIFO). Het is een initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor Sociale Economie. Het is een cofinancieringsfonds voor financiering van sociale en beschutte werkplaatsen (maatwerkbedrijven) en de lokale diensten economie. Het fonds bevordert op die manier  investeringen in organisaties die personen met een bepaalde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt tewerkstellen.

krediet easiVoor specifieke kredieten maakt Hefboom gebruik van een waarborg die door de Europese Unie is gefinancierd in het kader van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) dat is opgericht in het kader van het investeringsplan voor Europa. In het kader van EaSI trekt de Europese Commissie voor de periode 2014-2020 een bedrag van 193 miljoen euro uit voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap. Het doel is de toegang tot microfinanciering, d.w.z. leningen tot 25 000 euro, te verbeteren, met name voor kwetsbare personen en micro-ondernemingen. Daarnaast ondersteunt de Europese Commissie voor het eerst ook sociale ondernemingen via investeringen tot 500 000 euro. De EaSI-garantie zorgt in eerste instantie voor de ondersteuning van microfinanciering en sociaal ondernemerschap, waarna microkredietverstrekkers en sociaal investeerders ondernemers kunnen bereiken die zij anders vanuit risico-overwegingen geen financiering zouden verlenen. De uitvoering van de EaSI-garantie heeft de Europese Commissie aan het Europees Investeringsfonds (EIF) toevertrouwd.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere organisaties waar Hefboom mee samenwerkt. Een overzicht vind je op onze partnerpagina.