Overbrugging coronacrisis voor kunstenaars en organisaties in de cultuursector

Herstel Cultuurkrediet

Wat is een Herstel Cultuurkrediet?

Een Herstel Cultuurkrediet is een renteloze lening vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro voor kunstenaars en organisaties actief in de cultuursector. Het krediet wordt aangewend om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen. Het is een lening met een looptijd van maximum 6 jaar en er is vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar mogelijk. Het vergt geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie.

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020.

Voor wie?

De Herstel Cultuurkredieten zijn er voor kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector die niet (meer) in aanmerking komen voor bankfinanciering en de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in kader van de coronacrisis.

Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling) zijn welkom.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Waarvoor kan je een Herstel Cultuurkrediet gebruiken?

Je gebruikt het krediet om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen. Enkele voorbeelden: opvangen van een tijdelijk tekort aan cash of liquide middelen, investeringen of werkingsmiddelen voor de heropstart van je activiteiten, investeringen in herstelmaatregelen, enz..

Voor nieuwe initiatieven doe je nog steeds een aanvraag voor een regulier Cultuurkrediet.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet aan enkele basisvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • Een Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen wanneer je geen toegang (meer) hebt tot bankfinanciering en indien je niet in aanmerking komt voor de Achtergestelde Lening van PMV n.a.v. de coronacrisis.
  • Je kan enkel een Herstel Cultuurkrediet aanvragen voor een bestaande activiteit of organisatie. Dat betekent dat je activiteit opgestart is vóór 1 april 2020.
  • Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen mag je geen achterstallen hebben bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen.
  • Een Herstel Cultuurkrediet kan je combineren met een reeds lopend regulier Cultuurkrediet of elke andere vorm van financiering.
  • Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot 1 december 2020.

Je Herstel Cultuurkrediet aanvragen

Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen, dien je een gemotiveerde aanvraag in op basis van ons aanvraagdocument en een financieel plan. Je kan ze hier downloaden.

Download sjablonen

Heb je een eigen financieel plan gemaakt, dan mag je dat zeker ook gebruiken en ons bezorgen. We zullen ook de financiële cijfers van je zelfstandige activiteit of organisatie opvragen. Alles bij de hand? Dan ben je klaar om je Herstel Cultuurkrediet aan te vragen.

Herstel Cultuurkrediet aanvragen

Op basis van de informatie die je ons bezorgt, starten we de kredietanalyse. Uit de kredietanalyse moet blijken dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is om het Herstel Cultuurkrediet terug te betalen zonder dat de financiële duurzaamheid van je werking in het gedrang komt.

Hulp nodig?

cultuur kredietVoor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan, kan je gratis terecht bij Cultuurloket. Daarnaast kan je evenzeer met vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren bij Cultuurloket terecht voor eerstelijnsadvies. Ze organiseren ook tal van opleidingen over deze thema’s.

Contacteer Cultuurloket

Over de Herstel Cultuurkredieten

CultuurKredietDeze vorm van aanvullende financiering kadert in het beleid van de Minister van Cultuur en de Vlaamse Regering om de cultuursector te ondersteunen n.a.v. de COVID19-crisis. De Vlaamse Regering duidde Hefboom aan als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van de Herstel Cultuurkredieten.