Ondersteuning voor een duurzame en efficiënte werking van je organisatie

Diensten

Hefboom ondersteunt de werking van coöperaties en vzw’s die zich inzetten voor een sociale en duurzame samenleving

De diensten die Hefboom aanbiedt aan vzw’s en coöperaties zijn zeer divers:

Administratieve diensten

 • Opvolging administratief beheer aandeelhoudersrelaties voor coöperaties
 • Opvolging administratie giften: registratie, verwerken tot lijsten, opmaak fiscale attesten, opstellen jaarlijks rapport, …
 • Screenen/beoordelen van ingediende projecten op basis van vooropgestelde criteria (voor wie toelagen of projectsteun toekent aan andere organisaties)
 • Algemene administratieve ondersteuning

Ondersteuning management en bestuur

 • Voorbereiden, documenteren en organiseren van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering
 • Corporate governance
 • Advies bij oprichting & Strategisch advies
 • Corporate housekeeping

Communicatie met belanghebbenden

 • Telefonisch onthaal
 • Communicatie via brief- en e-mailverkeer
 • Opstellen van nieuwsbrieven en jaarverslagen
 • Organiseren en begeleiden van aandeelhoudersactiviteiten

Financiële ondersteuning

 • Ondersteuning van uw financiële administratie en boekhouding
 • Opvolgen van uw betalingsverkeer