Ondersteuning voor coöperaties en vzw’s met een sociaal en duurzaam doel

Diensten

Een greep uit ons ondersteuningsaanbod aan vzw’s en coöperaties:

Administratieve ondersteuning

 • Opvolging administratief beheer aandeelhoudersrelaties voor coöperaties
 • Opvolging administratie giften: registratie, verwerken tot lijsten, opmaak fiscale attesten, opstellen jaarlijks rapport, …
 • Screenen/beoordelen van ingediende projecten op basis van vooropgestelde criteria (voor wie toelagen of projectsteun toekent aan andere organisaties)
 • Algemene administratieve ondersteuning

Ondersteuning management en bestuur

 • Voorbereiden, documenteren en organiseren van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering
 • Corporate governance
 • Advies bij oprichting & Strategisch advies
 • Corporate housekeeping

Communicatie met belanghebbenden

 • Telefonisch onthaal
 • Communicatie via brief- en e-mailverkeer
 • Opstellen van nieuwsbrieven en jaarverslagen
 • Organiseren en begeleiden van aandeelhoudersactiviteiten

Financiële administratie

 • Ondersteuning van uw financiële administratie en boekhouding
 • Opvolgen van uw betalingsverkeer