Algemene Vergadering 2016

Ruim 40 geïnteresseerden en aandeelhouders namen enthousiast deel aan de Algemene Vergadering van Hefboom over het werkjaar 2015

Zaterdag 21 mei vond de Algemene Vergadering van Hefboom cvba plaats. Deze keer waren we te gast bij onze buren van Elan. Elan is een initiatief van Eat vzw. Eat organiseert werkervaring voor doelgroepwerknemers in drie sociale horecazaken in Brussel waaronder Elan, naast Hefboom.

Ruim 40 aanwezigen waaronder vooral aandeelhouders, kregen informatie over het afgelopen werkingsjaar. Er werd stil gestaan bij het ruim overzicht van inspanningen in 2015 om de impact van sociaal en duurzaam ondernemerschap te versterken. We doen dat met financiering, consultancy en dienstverlening voor de sociale en duurzame economie. Hefboom steunde in 2015 tal van mensen, organisaties en ondernemingen die zich sociaal en maatschappelijk engageren. We hielpen hen bij het oplossen van problemen maar ook om toekomstgericht en proactief te werken. Na het officiële deel van de algemene vergadering, belichtten enkele medewerkers thema’s waarmee Hefboom in 2015 uitpakte en wierpen een blik op belangrijke projecten in 2016. Het creëren van kansen voor mensen, waar die ontbreken blijft een belangrijke prioriteit voor Hefboom. Kansen om autonoom invulling te geven aan een eigen woon-, werk-, levensproject, ook voor wie op fysiek, mentaal, financieel of sociaal vlak niet kan inbrengen wat we doorgaans als mainstream ervaren. Nadien was het de beurt aan de aandeelhouders. Ze stelden vragen en deden waardevolle suggesties over hoe we het Hefboomeffect nog kunnen versterken.

Tijdens de receptie maakten de aanwezige aandeelhouders van de gelegenheid gebruik om met de bestuurders en medewerkers van Hefboom te praten. Dat gebeurde onder een aangenaam zonnetje, met een hapje en een drankje en in een ongedwongen sfeer.

Ondertussen is het definitieve jaarverslag 2015 ook digitaal beschikbaar.

Wil je zelf ook deel uitmaken van het Hefboomeffect? Aandeelhouder worden kan al met een inbreng vanaf 250 euro. Je bouwt samen met 1.300 andere aandeelhouders mee aan een leefbare en sociaal rechtvaardige samenleving.

Investeer mee in het Hefboomeffect