Financieel management

 

Nood aan financieel advies of instrumenten om het beleid van je organisatie te sturen? Hefboom heeft ervaring en expertise in huis om je hierbij te ondersteunen. 

Een grondige financiële analyse

  • De vertrekbasis is een grondige financiële analyse van de boekhoudkundige gegevens.
    Met bijzondere aandacht aan de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de organisatie. Daarnaast wordt de financiële structuur van de organisatie geanalyseerd en wordt de financiële evolutie van de afgelopen jaren in kaart gebracht. 
  • Vanuit deze financiële analyse wordt er een overzicht gemaakt van de sterke en zwakke punten van het financieel management van de organisatie. Waar nodig zullen de verbeterpunten aangeduid worden en kunnen er voorstellen geformuleerd worden om deze te verbeteren.

Financiële verbetermodellen

  • Hefboom ondersteunt bij de uitwerking en implementatie van financiële verbetermodellen.
  • Samen met de organisatie kan een opvolgingstraject uitgestippeld worden met verschillende meet- en controlepunten die toelaten om de financiële situatie voortdurend te monitoren en op elk moment bijkomende corrigerende maatregelen te nemen.

Rapporteringstools voor financieel management 

Uitgaand van de principes van goed bestuur is een goede, duidelijke en begrijpbare rapportering naar de diverse stakeholders belangrijk. Hefboom ontwikkelt daarom nieuwe rapporteringstools zodat de financiële informatie ook aan niet-financiële profielen binnen jouw organisatie op een begrijpbare manier kan worden gepresenteerd. Op die manier kan het financieel management uitgroeien tot een belangrijk beleidsinstrument.

Wat kan Hefboom betekenen voor een koepelorganisatie? 

Hefboom heeft een ruim aanbod van workshops en opleidingstools ter beschikking rond financieel management die kunnen aangepast worden aan de voorkennis van de doelgroepen: 

  • Medewerkers met een niet-financiële achtergrond worden vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van financieel management. Zodat het dagdagelijks financieel beheer op een vlotte en doordachte manier gebeuren.
  • Op verzoek worden opleidingsmodules op maat samengesteld om aan specifieke noden te voldoen.

Wat betekent financiële innovatie voor Hefboom

De economie en de financiële wereld zijn voortdurend in beweging. Hefboom beseft dat hierdoor nieuwe financiële noden ontstaan die dienen ingevuld te worden. Daarom werkt Hefboom samen met diverse organisaties op Vlaams, federaal en Europees niveau om financiële producten en diensten te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingsvormen vorm te geven. Sociale ondernemers zijn immers dynamische ondernemers die moeten kunnen beschikken over de meest adequate financiële managementtechnieken en producten.

Nood aan financieel advies of instrumenten om het beleid van je organisatie te sturen? Hefboom heeft ervaring en expertise in huis om je hierbij te ondersteunen.
Voor meer informatie kan u terecht bij Rudi Ceunen, rudi.ceunen@hefboom.be of via 0495/18 13 89.