Strategie en beleidsplanning op basis van een heldere missie en visie

Strategie en beleidsplanning

“Uw missie en visie zijn het extern visitekaartje voor uw organisatie en een toetssteen voor u en uw medewerkers.”

Jo Jespers, consultant Hefboom

Het vertalen van de missie en visie van een organisatie in een strategisch beleidsplan biedt de gelegenheid om de organisatie met een frisse blik te bekijken: wat gaat goed en waar is verbetering mogelijk? Een goed beleidsplan met een motiverende missie, duidelijke doelstellingen en een transparante begroting is een onmisbaar instrument om de rode draad in de organisatie te blijven zien.

Hefboom heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties die hun missie, visie en strategische doelstellingen willen opstellen of actualiseren. Ook voor de vertaling van strategische doelstellingen naar een strategisch actieplan, operationele doelstellingen en kritische prestatie-indicatoren kan Hefboom ondersteuning bieden.

Is je missie niet scherp genoeg geformuleerd? Heb je nood aan een duidelijkere lange termijn visie? Werden je missie en visie nog niet vertaald in een strategisch meerjarenplan? Wil je je medewerkers meer betrekken bij de opmaak van uw strategisch plan? Doe een beroep op Hefboom.

Interesse? Mail of bel ons: tom.wouters@hefboom.be, 0479/52.19.27.

“Wat me het meest is bijgebleven is de procesbegeleiding met het team, de RVB, de gebruikers… het stap voor stap onderzoeken waar we voor staan, waar willen we naar toe, wat gaan we extra aandacht geven, wat kost dit, etc”

Marianne Scheppers, Coördinator Brussel Onthaal

Lees meer