Naar leiderschap en goed bestuur op alle niveaus

Leiderschap en goed bestuur

Van medewerkers wordt steeds meer persoonlijk leiderschap verwacht: ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen opdracht en mee de organisatiedoelstellingen realiseren.

Dit vraag inspirerend en geïnspireerd leiderschap aan de “top” van de organisatie: leidinggevende management, directie, raad van bestuur, enz.. Inspirerende leiders zijn authentiek en integer, gaan met moed en passie aan de slag, leveren topprestaties op het juiste moment, leren levenslang en verwerven snel inzicht. Dit inzicht brengen ze eenvoudig en motiverend over, ze stellen realistische doelen en denken vooruit. En ze doen dat volgens de principes van goed bestuur (good governance).

Leiderschap bestaat uit een aantal rollen. Elke organisatie kan ervoor kiezen die te bundelen of te verdelen. Belangrijke rollen zijn:

  • De opdracht van de organisatie helder formuleren en communiceren.
  • De vinger aan de pols houden en weten wat er beweegt, binnen de organisatie en daarbuiten.
  • De taken, opdrachten en verantwoordelijkheden binnen de organisatie verdelen en afstemmen.
  • De financiële impact van beslissingen en activiteiten inschatten en opvolgen zodat de doelstellingen ook op langere termijn kunnen gerealiseerd worden.
  • Een goed zicht hebben op de risico’s en deze vertalen in uitdagingen in plaats van beperkingen.

Je kan bij Hefboom terecht voor begeleiding en advies in het ontwikkelen van een visie op leiderschap en in het versterken van leiderschap bij alle medewerkers van de organisatie, of voor coaching van de leidinggevenden, het management, de directie en de raad van bestuur. Hefboom begeleidt ook coöperaties (cvba) en verenigingen (vzw) op vlak van goed bestuur (good governance).

Ben je werkzaam voor een beschutte of sociale werkplaats, actief in de locale diensteneconomie, in de sociale tewerkstelling of een organisatie die maatschappelijke en sociale meerwaarde nastreeft? En je hebt interesse in het thema?

Mail of bel ons: grieke.forceville@hefboom.be, 0498/24.47.99 of valerie.carrette@hefboom.be, 0479/98.38.51.

Ontdek het volledige aanbod van Hefboom Advies.