TWERK vzw: Meer mensen met autisme beter aan ’t werk krijgen


Iedereen heeft recht op werk:

Bij Twerk vzw in Herentals spelen mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) de hoofdrol. Zij kunnen bij de sociale werkplaats aan de slag in de productie van chocolade, roomijs en het personaliseren van pakketjes en verpakkingen. Oprichtster en ergotherapeute Christel Coeckelbergh ontwikkelde op basis van een holistische visie de unieke formule voor maatwerk:  Mensen met een ernstige graad van ASS, die ondanks hun talenten door een specifieke beperking heel moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, kunnen bij Twerk wel terecht.

De missie van Twerk is mensen met autisme zinvol werk én loon naar werken geven. Werk is een zingevende én structurerende factor. De keuze om alleen met Fairtrade chocolade te werken, sluit hierbij aan. Ook de producenten in het Zuiden verdienen een goede job en een goed loon. Twerk biedt haar klanten naast chocolade ook diensten aan op het gebied van scanning, mailing en digitalisering.

“Alleen dankzij die holistische aanpak kunnen mensen met autisme werkelijk integreren in onze samenleving. We hebben een duidelijke visie op de manier waarop we maatschappelijk het verschil kunnen maken.”

Bart Michiels, Directeur Twerk vzw

Een seizoensafhankelijk product

Allerhande winkels en bedrijven kopen gepersonaliseerde Fairtrade chocolade en verpakkingen aan van Twerk.
In de aanloop tot Pasen en Sinterklaas moet Twerk veel grondstoffen en verpakkingen aankopen. Vaak kan pas na de hoogdagen gefactureerd worden aan klanten wat soms leidt tot liquiditeitsproblemen. Hefboom gaf Twerk advies rondom het herschikken van schulden en kredieten. Dankzij een overbruggingskrediet van Hefboom was er daarnaast weer voldoende zuurstof en ademruimte binnen de werking van de organisatie. De lonen kunnen nu elke maand stipt uitbetaald worden. In 2018 stonden 24 doelgroep medewerkers samen met 8 professionele begeleiders in voor de verwerking van maar liefst 11 ton Fairtrade chocolade.

“Bedrijfsmatig moeten we ons van tijd tot tijd goed bezinnen over onze aanpak. In 2018 hielp Hefboom met het opstellen van een nieuw businessplan voor Twerk.  De ingreep waarin Hefboom ons begeleidde, draagt bij tot een stevigere positie van onze onderneming en tot het welbevinden van onze medewerkers. En daar draait het tenslotte om.“

Bart Michiels, Directeur Twerk vzw

Werken en wonen, de sleutels voor een kwaliteitsvol leven

Twerk vzw zet ook in op werkbegeleiding en talentontwikkeling van de doelgroep medewerkers (en hun familie) en begeleidt hen met allerhande aspecten van het dagelijkse leven (praktisch, administratief, mentaal, psychologisch én op sociaal vlak). Zo is er een website (dashboard) die de communicatie vergemakkelijkt tussen doelgroep medewerker, TWERK, familie én andere mensen uit het netwerk, zoals een arts of maatschappelijk werker.

TWERK komt ook op voor goede en kwalitatieve huisvesting voor mensen met autisme en realiseerde zelf aangepaste assistentiewoningen voor 9 mensen. Zij kunnen steeds een beroep kunnen doen op een ‘goede buur’: een woon assistent die hen even holistisch begeleidt als op het werk.

Door naar Twerk te komen, krijgen mensen met autisme structuur, zin, goesting én geluk in hun leven.

Ben je als organisatie actief in de social- of non-profitsector en op zoek naar een krediet voor je organisatie of een project? Ontdek hier wat wij voor je kunnen betekenen.