Hefboom heeft het FairFin & Financité label

Aandelen Hefboom krijgen duurzaamheidslabel

Goed nieuws. Hefboom aandelen hebben het FairFin label voor solidaire financiële producten. In september kreeg Hefboom groen licht van het comité die de labeling toekent.

Reeds 35 jaar financiert Hefboom organisaties en professionele initiatieven die actief bijdragen aan de transitie naar een sociale en duurzame samenleving. Hefboom doet dit als tussenschakel tussen investeerders en sociale ondernemers.

Het FairFin label

Fairfin doet onderzoek en voert campagnes rond de rol van geld in de samenleving. En de impact van de financiële sector op de maatschappij.

Het FairFin label werd opgericht ter ondersteuning van sociale en ecologische coöperatieven. En draagt, door financiële producten te keuren op hun sociale en ecologische waarde, bij aan een meer duurzaam en solidair economisch model.

“Hefboom is blij met de toekenning van het label. Sinds haar oprichting investeert Hefboom in projecten van individuele personen en organisaties waarvan de maatschappelijke meerwaarde voorop staat. Het keurmerk verzekert investeerders ervan dat zij niet investeren in projecten die een schadelijk effect hebben op het klimaat en toont aan dat Hefboom geld solidair inzet. Met het label hopen wij met Hefboom nog meer mensen te kunnen bereiken die op zoek zijn naar een sociale en duurzame investering.”
– John Vanwynsberghe, Algemeen Directeur Hefboom vzw & cv.

Het belang van duurzaamheidslabels

Steeds meer investeerders hechten belang aan duurzaamheidslabels. Om er zeker van te kunnen zijn dat hun financiële middelen ingezet worden voor mens en planeet. Duurzaamheidslabels bieden investeerders kwaliteitsgaranties, creëren vertrouwen en verhogen de transparantie.

Aandelen van labelhouders worden jaarlijks geëvalueerd door FairFin. Op thema’s als maatschappelijke impact, transparantie en hun impact op sociale cohesie. Ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld democratische strategische besluitvorming. Zo hebben alle vennoten van Hefboom in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.

Informatienota aandelen Hefboom cv

De informatienota betreffende het aanbod van aandelen door Hefboom cv vind je hier.

Extra inzet op maatschappelijk verantwoord investeren noodzakelijk

Veel sociale ondernemers die hun winsten maximaal investeren in het maatschappelijk doel, ontbreekt het aan kapitaal om te investeren. Omdat zij dikwijls niet bij banken of reguliere financiers terecht kunnen.

Om aan de kredietaanvragen van deze sociale ondernemers tegemoet te kunnen komen is Hefboom op zoek naar aanvullende financiering via kapitaal. Door de impact van COVID-19 op ondernemers is een extra inzet op maatschappelijk verantwoord investeren belangrijker dan ooit.

Mee investeren in sociale en duurzame projecten? Dat kan! Kijk op: Investeer mee