Graag stellen wij Tom Wouters voor, onze nieuwe collega bij Advies

Werken aan het realiseren van verandering

Na verschillende professionele watertjes te hebben doorzwommen, als trainer, stafmedewerker en
directeur in social profit organisaties, komt Tom Wouters het team Advies van Hefboom versterken.


Tom, waarom heb je deze stap genomen?                                                                                          

“Mijn ervaring in zowel kleine als grote social profit ondernemingen leerden me dat ik graag werk aan het realiseren van verandering. Ik vind het uitermate boeiend om een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Daarbij is vragen stellen zowat mijn tweede natuur. De rol van procesbegeleider, coach of extern adviseur is diegene waarin in het meest meerwaarde kan creëren. Ik hecht veel waarde aan co-creatie, leren en zelforganisatie. De dingen samen doen, met veel aandacht voor reële participatie van alle betrokkenen, dat is voor mij de manier om echt impact te creëren.
Bij Hefboom Advies heb ik de kans om in zo een rol mee te werken aan het succes van sociale ondernemingen in hun bijdrage aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Fantastisch toch?”

De social profit is duidelijk een rode lijn door jouw werk. Waar komt deze passie vandaan?

“Dat is toch vooral een kwestie van engagement denk ik. De wil om iets bij te dragen aan het algemeen belang. Bovendien is het fantastisch om steeds weer te kunnen samenwerken met mensen die zo gedreven en gemotiveerd zijn. In sociale ondernemingen vind je medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en vrijwilligers die blijven zoeken naar het beste antwoord op maatschappelijke noden. Die bezieling en dat enthousiasme blijft voor mij een motivator.”

Op basis van zijn ervaring en expertise op het gebied van organisaties in verandering en ontwikkeling zal Tom sociale en duurzame ondernemingen ondersteunen.

Hefboom biedt advies over onder andere Leiderschap en goed bestuur, Strategie en beleidsplanning, Organisaties in verandering en ontwikkeling en, Welbevinden van medewerkers,…  Hefboom Advies heeft als doel: organisaties sterker maken zodat ze hun missie met meer kracht, goesting en overtuiging kunnen realiseren.

Indien uw organisatie geïnteresseerd is in de ondersteuning van Hefboom, nodigen we onszelf graag uit voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact op via de website: Hefboom Advies.