Alles verandert en evolueert: op weg naar gedeeld leiderschap

Organisaties in verandering en ontwikkeling

Medewerkers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de resultaten van hun werk, maar ook voor de manier waarop ze hun werk realiseren én voor hun bijdrage tot de organisatiedoelstellingen.

Verantwoordelijkheid geven aan alle medewerkers brengt dynamiek in de organisatie. Structuur en procedures zijn geen zekerheden meer, maar worden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid afgesproken en “vastgelegd”. Het verdelen van taken, rollen en verantwoordelijkheden, het maken van werkafspraken, het interpreteren van procedures… wordt het resultaat van teamoverleg.

Mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen beslissingen en jobinvulling, vraagt een werkkader en begeleiding, om hen te ondersteunen in het opnemen van (nieuwe) verantwoordelijkheden.

Hefboom helpt bij het opbouwen van dat werkkader en bij het organiseren van die begeleidingen: samen doorlopen wij een proces, zodat continue verandering een deel van het organiseren wordt.

Interesse? Mail of bel ons: valerie.carrette@hefboom.be, 0479/98.38.51.