12 miljoen euro in 2023 aan nieuwe kredieten voor sociaal en duurzaam ondernemen

In 2023 keurden we vanuit Hefboom opnieuw voor 12 miljoen euro aan nieuwe kredieten goed. Daarmee ondersteunden we, samen met onze coöperanten, in totaal meer dan 120 sociale en duurzame projecten, kunstenaars en culturele organisaties en kwetsbare ondernemers.

We keurden vorig jaar alleen al zo’n 10 miljoen euro aan financiering goed voor 32 sociale en duurzame projecten en organisaties, 1,2 miljoen euro voor 30 cultuurkredieten en nog eens bijna 1 miljoen voor 61 Impulskredieten.

Sinds de oprichting van Hefboom bijna 40 jaar geleden gaat het over vele honderden projecten die met een lening van Hefboom inzetten op een meer sociale en duurzame samenleving. Sinds 2012 financierden we ook al meer dan 600 kwetsbare micro-ondernemers die geen krediet (meer) kregen bij hun bank, goed voor meer dan 9 miljoen euro. Ook bijna 200 kunstenaars en culturele organisaties konden op financiering van Hefboom rekenen voor hun werking. Dat gaat om nog eens zo’n 9 miljoen euro aan leningen.

10 mln. euro voor sociale en duurzame projecten

In 2023 konden we 35 projecten in de brede social profitsector ondersteunen met een nieuw krediet. Het ging om 15 investeringskredieten, 4 bedrijfskapitaalkredieten en 17 overbruggingskredieten. Zowel bestaande als nieuwe klanten kozen bewust voor onze ethische en duurzame financiering.

Het grootste deel van de kredieten werd toegekend aan organisaties die werken aan welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Zij investeerde n hiermee in onder andere huisvesting, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, armoedebestrijding en familie- en jeugdzorg. Ook in de sociale economie werd er opnieuw veel geïnvesteerd. Daar waren het vooral coöperaties, lokale diensten, maatwerkbedrijven en sociale tewerkstellingsplaatsen die kwamen aankloppen voor een krediet.

Meer info over investeringskredietbedrijfskapitaalkredietoverbruggingskrediet

1,2 mln. euro voor de culturele – en kunstsector

30 kunstenaars en culturele organisaties konden in 2023 rekenen op een cultuurkrediet voor een bedrag van bijna 1,2 miljoen euro. Net zoals in 2022 gingen de meeste kredieten naar mode, muziek en audiovisuele projecten. Maar ook aan de podiumkunsten verleenden we opnieuw een mooi bedrag aan kredieten.

1 mln. euro voor 61 nieuwe Impulskredieten

In 2023 keurden we Impulskredieten toe aan 61 kwetsbare micro-ondernemers, voor een totaal van bijna 1 miljoen euro (€ 989.000). Sinds de start van Impulskrediet in 2012, konden we al meer dan 600 (her)startende ondernemers een duwtje in de rug geven.

Enkele cijfers over de impact van deze kredieten van 2012 tot en met 2023 :

Sterke stimulans voor vrouwelijk ondernemerschap

Het Impulskrediet maakt een verschil voor (her)startende en kwetsbare ondernemers die moeilijk aan financiering geraken bij klassieke banken. En dat is bij uitstek zo voor vrouwelijke ondernemers.

Sinds de start in 2012 zijn 40% van de goedgekeurde kredietaanvragen van vrouwen. Ter vergelijking, bij Europese microfinanciers is dat gemiddelde 36,5% en bij collega-Belgische microfinanciers 31%.

“Bovendien wordt 36% van de kredietaanvragen door vrouwen bij Impulskrediet goedgekeurd. Dat is meer dan het aantal goedgekeurde kredietaanvragen van mannen dat op 30% ligt. Impulskrediet verlaagt hiermee de drempel tot financiering voor vrouwelijke ondernemers”, licht Piet Callens, verantwoordelijke Hefboom Financiering, toe.

Bijdrage aan de tewerkstellingsgraad

Op basis van onderzoek van microStart* blijkt dat iedere microkredietklant 1,6 jobs genereert (inclusief de zaakvoerder). Op basis hiervan kunnen we afleiden dat Impulskrediet sinds de start in 2012 direct of indirect bijdroeg tot de creatie van werkgelegenheid voor 1.048 personen, waarvan 98 personen in 2023. Door ondernemers (opnieuw) kansen te geven om professioneel actief te worden, kunnen ze dus zelf opnieuw werkgelegenheid creëren voor anderen. Zo leveren we samen een bijdrage aan de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen en Brussel.

* Microkrediet: Jobmotor met Macro-Impact, een onderzoek uit 2017 in opdracht van microStart en BNP Paribas Fortis i.s.m. Vlerick Business School, KPMG en Vises.

Duurzame mode met internationale ambitie