Samen in het verzet tegen armoede

De Werelddag van Verzet tegen Armoede vindt jaarlijks plaats op 17 oktober. Dat is hét moment bij uitstek om de armoedeproblematiek onder de aandacht te brengen. Op deze dag moeten we nog meer dan anders onze ogen openen voor het onrecht dat armoede is.

Zo stoten mensen in armoede in hun zoektocht naar duurzaam werk op veel drempels en omwegen. Dit hoeft niet zo te blijven. Door samen op te komen voor trajectbegeleiding op maat, eerlijke arbeidsvoorwaarden, menswaardige jobs en inkomens boven de armoedegrens kan er iets veranderen. Want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan én op duurzaam werk!

Met Hefboom ondersteunen we organisaties die zich inzetten tegen armoede en helpen om de barrières van mensen in kwetsbare posities weg te nemen. Dat doen we onder meer via het lerend netwerk Activate Together, het verlenen van kredieten en het beheer van giftenfondsen.

Activate Together: kwetsbare groepen begeleiden naar de arbeidsmarkt 

In het lerend netwerk Activate Together begeleidt Hefboom in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) meer dan 80 projecten die mensen activeren en drempels verlagen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Langdurig zieken, nieuwkomers, ex-gedetineerden, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jongeren zonder diploma of alleenstaande moeders bijvoorbeeld. Groepen voor wie de stap naar werk niet zo eenvoudig is als het lijkt. Want ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vinden veel mensen nog steeds geen geschikte job.

De projecten in het lerend netwerk zijn veelzijdig en ze werken met een netwerk van partners samen. Alleen zo kunnen ze de complexe puzzel leggen waarin het niet alleen gaat over competentieontwikkeling of arbeidsattitude maar ook over mobiliteit, kinderopvang, zelfvertrouwen en taalontwikkeling. Ook de samenwerking met werkgevers, VDAB en andere betrokken organisaties is daarbij cruciaal. 

Lees meer over de ervaring van deelnemers en begeleiders

Organisaties ondersteunen in hun verzet tegen armoede

Ook via participatie, kredietverlening en beheer van giften ondersteunen we met Hefboom organisaties die mensen in armoede begeleiden en versterken. Organisaties die actief zijn in domeinen als wijkontwikkeling, betaalbaar wonen, sport voor jongeren, werkgelegenheid… 

We zetten op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede graag enkele van deze organisaties in de kijker.

Integraal

Welzijnsschakel Integraal uit Brugge richt zich vooral op (kans)arme groepen, die dreigen uit de boot te vallen. Integraal probeert hun integratie te stimuleren of hen opnieuw kansen te bieden. Dat doen ze via ontmoetingsmomenten, huiswerk- en studiebegeleiding, bevorderen van zelfstandigheid van de deelnemers en interreligieuze dialoog.

Lees meer

Cosmos

Cosmos vzw is een Anderlechtse organisatie met twee lokale dienstencentra. De dienstencentra zetten acties op en ontwikkelen diensten voor ouderen en mensen met zorgvragen zodat ze langer en op een kwaliteitsvolle manier in hun buurt kunnen blijven wonen. Dat doen ze onder meer via het openstellen van wijkinfrastructuur, een kleinschalig woonzorgproject, twee sociale buurtrestaurants en een inschakelingstraject in de horeca.

Lees meer

Maks

Maks vzw stimuleert bewoners uit Brussel om op zoek te gaan naar hun talenten en competenties. Ze ontwikkelen hiervoor verschillende diensten via innovatieve methodieken met een focus op digitale kennis. Maks levert ook diensten aan bedrijven en organisaties zoals ICT cursussen, grafisch werk en promotiefilms.

Lees meer

Via Porta

Via Porta biedt betaalbare en aangepaste huisvesting aan kwetsbare groepen in de samenleving. Ze bieden niet alleen een thuis maar ook een sociaal netwerk en begeleiding.  Er zijn verschillende woonvormen, van individueel zelfstandig wonen tot samenleven in gemeenschap. Alle woningen zijn verworven via schenkingen, giften, legaten of erfpacht. De woningen worden opgeknapt en beheerd door vrijwilligers. 

Lees meer

Vrienden van het Huizeke

Vrienden van het Huizeke vzw betrekt mensen die in Brussel in armoede leven in de maatschappij, bevordert hun zelfredzaamheid en ijvert samen met hen naar méér kansen. Het kloppende hart van de activiteiten is het buurthuis op het Vossenplein in Brussel. Hun deuren staan open voor iedereen in nood, met een speciale focus op diegenen die geconfronteerd worden met uitdagingen zoals armoede, sociale uitsluiting en thuisloosheid.

Lees meer

Livingstones

LivingStones cvba is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, opgericht door drie Sociale Verhuurkantoren samen met privé-investeerders, als antwoord op de problematiek van betaalbare woningen in Brussel.  Hun missie is het verwerven en duurzaam renoveren van leegstaande of vervallen gebouwen. Hefboom is aandeelhouder van de coöperatie en verleende voor het woonproject Ninove zowel een borgstellingskrediet als een investeringskrediet.

Lees meer

Ethimmo

De coöperatieve Ethimmo heeft als doel kwalitatieve en betaalbare woningen op de sociale huurmarkt aan te bieden. Ze investeert in de aankoop en duurzame renovatie van gezinswoningen die verhuurd worden aan mensen met beperkte sociale en financiële mogelijkheden. Bij het duurzame renovatieproces wordt zo veel als mogelijk gewerkt met aannemers uit de sociale economie. Ethimmo heeft momenteel patrimonium in Kortrijk, Kuurne, Spiere-Helkijn en Brugge.

Lees meer

L’ilot – ‘t Eilandje

De vzw ’t Eilandje strijdt al 60 jaar tegen dakloosheid, door tegemoet te komen aan de noden van daklozen en mensen in een zeer kwetsbare situatie. De vijf krachtlijnen van hun werking zijn noodopvang, tijdelijk onderdak, huisvesting, opleiding en tewerkstelling en gezonde voeding.

Lees meer

BBJJA

BBJJA (Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy) is een Sociaal Sportieve Onderneming, een geprofessionaliseerde sportclub met een hart voor de wijken. De club ontwikkelt sportieve activiteiten en initiatieven die de emancipatie van de kinderen en de jongeren beogen, zowel binnen als buiten de club. Ze zetten daarbij in op empowerment met een focus op dienstbaarheid, meertaligheid en expressie. 

Lees meer

Ga mee in het verzet tegen armoede

Ga mee in het verzet tegen armoede, steun projecten als deze en word aandeelhouder van Hefboom. Da’s 100% maatschappelijk rendement gegarandeerd. Samen met onze meer dan duizend aandeelhouders investeren we in sociale en duurzame organisaties en ondernemingen in Vlaanderen en Brussel. 

Met onze steun maken zij een positief maatschappelijk verschil. Ook jij kan al vanaf € 250 coöperatief aandeelhouder worden! Naast het maatschappelijk rendement, geniet je ook van een financieel dividend.