Anders kijken naar landbouw met Voedsel Anders vzw


“Hefboom dacht actief mee met ons project.”

Lieve, directeur BioForum Vlaanderen

Voedsel Anders is een initiatief van meer dan 20 Vlaamse organisaties die zich inzetten rond het thema duurzame landbouw en voeding. Al deze organisaties zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw. Agro-ecologie betekent dat voedsel wordt geproduceerd op een manier die echt duurzaam is. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het produceren.

Agro-ecologie is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Agro-ecologische principes krijgen steeds meer erkenning en worden in praktijk gebracht door boeren in samenwerking met burgers en wetenschappers. Daaronder vallen onder meer initiatieven vanuit de biologische landbouw, permacultuur, stadslandbouw, bewegingen voor voedselsoevereiniteit en landrechten. De sterkte van Voedsel Anders is dat elke partner- organisatie zijn expertise heeft. Door de krachten te bundelen, kan beter worden ingezet op verandering.

Overbruggingskrediet voor startende milieuorganisatie Voedsel Anders vzw

“De werking van Voedsel Anders vzw sluit helemaal aan bij de visie van Hefboom. Dit is een beweging van organisaties, burgers en boeren die zich samen inzetten voor een beter voedselsysteem. Voedsel Anders bevordert duurzaamheid met een verantwoord beheer van bodem, landschap, planten,dieren en water. Voedsel Anders wil eerlijke en kostendekkende prijzen voor de boer realiseren in alle delen van de wereld. We bekeken graag hoe we dit samenwerkingsproject van Vlaamse organisaties konden ondersteunen met financiering.”

— Liesbet Loeys, Kredietconsulent Hefboom

Bij Hefboom waarderen we in het bijzonder de bereidheid om met het project mee te denken

“Als startende milieuorganisatie krijgt Voedsel Anders een startsubsidie. Maar dat bedrag wordt maar  gestort na goedkeuring van het eerste werkingsverslag. Dit betekent dat de stichtende leden het project gedurende 1,5 jaar moeten voorfinancieren. Al snel kwam het plan op tafel om een overbruggingskrediet aan te vragen bij Hefboom. Dat maakt het voor alle partners in het project beter haalbaar.

Intussen konden de lid organisaties meer middelen inbrengen dan eerst gedacht. Daarom konden we het opnemen van krediet wat uitstellen, en moeten we ook later beginnen aan de terugbetaling. Reguliere banken zijn wellicht ook bereid om zo’n overbruggingskrediet toe te kennen. Bij Hefboom waarderen we toch wel in het bijzonder de bereidheid om met het project mee te denken. Zo werd de opnameperiode eenvoudigweg met een half jaar verlengd.”
– Lieve Vercauteren, directeur BioForum Vlaanderen vzw.