Onderzoeks­traject naar sociale impactobligatie in sociale economie­bedrijven


Onderzoekstraject naar de toepassingsmogelijkheden van een sociale impact obligatie in sociale economiebedrijven (2019-2020)

In samenwerking met de koepelorganisatie Herwin en met de financiële steun van het Departement Werk en Sociale Economie startte Hefboom in 2019 een onderzoekstraject naar de toepassingsmogelijkheden van een sociale impact obligatie in sociale economiebedrijven. 

De focus ligt hierbij op de instroom van vluchtelingen met een lage scholingsgraad, de uitstroom van doelgroepmedewerkers naar de zorgeconomie en de creatie van een investeringsfonds waarvoor de nodige fondsen beschikbaar worden gesteld door de diverse actoren in de sociale economie.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Rudi Ceunen, rudi.ceunen@hefboom.be of via 0495/18 13 89