Corporate governance voor sociale economie ondernemingen en coöperaties


Project sociale economie 2017

Goed bestuur
Hefboom werkt mee aan een traject tot professionalisering van goed bestuur voor sociale economiebedrijven en coöperaties. Een complexe en snel evoluerende maatschappelijke context daagt het management en bestuurders van sociale economie ondernemingen en coöperaties uit om zich steeds opnieuw te bevragen over wat ‘goed besturen’ betekent. Het integreren en realiseren van basisprincipes en voldoende bezig zijn met:

Factoren die steeds opnieuw dienen deel uit te maken van de besluitvorming. Maar hoe doe je dat?

Traject tot professionalisering van goed bestuur
In opdracht van Vlaamse minister van Sociale Economie organiseerde Hefboom en zijn partners Curia en Cera, Dienstverlening coöperatief ondernemen een traject tot professionalisering van goed bestuur voor sociale economiebedrijven en coöperaties. Dit traject werd gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville:Grieke Forceville