Inspirerend en geïnspireerd leiderschap in tijden van verandering


Structurele veranderingen in de welzijnssector

De structurele veranderingen in de welzijnssector hebben een grote invloed op middelmanagers en teamleiders in organisaties. Hefboom ontwikkelde een traject op maat van deze doelgroep. Het is voor medewerkers niet altijd makkelijk om met de structurele veranderingen in de welzijnssector om te gaan. Dit vraagt heel wat persoonlijk leiderschap.

In tijden van grote veranderingen bouwen ze aan de brug terwijl ze erover lopen.

Middelmanagers en teamverantwoordelijken navigeren hierdoor dagelijks in de spannende ruimte tussen management en praktijk. Deze ruimte grijpt aan, enerveert, sleept mee, is opwindend, fascineert, is magisch en soms eenzaam. In tijden van grote veranderingen bouwen ze aan de brug terwijl ze erover lopen. Dit vraagt om inspirerend en geïnspireerd leiderschap. Om middelmanagers en teamleiders te ondersteunen, ontwikkelde Hefboom een traject op maat van deze doelgroep.

 Een visie op leiderschap in sociale ondernemingen

In zes samenkomsten, waaronder een tweedaagse, nodigden we middelmanagers in de welzijnssector uit om op een eigenzinnige wijze een visie te ontwikkelen op leiderschap in sociale ondernemingen en deze gaandeweg vorm te geven. We reikten handvatten aan over hoe zij kunnen leidinggeven op een manier die:

Er werd tijdens het traject ook ruimte gelaten voor de thema’s die de deelnemers aanbrengen. We werkten samen in dit traject met de koepels Vlaams Welzijnsverbond en SOM, de federatie voor sociale ondernemingen.