Hefboom en Kom Op Tegen Kanker ontwikkelen veerkrachtige organisaties


Organisatorische veerkracht

Alegria vzw is één van de organisaties die in 2018 inhoudelijke ondersteuning genoot. De vrijwilligers van Alegria ontvangen al vele jaren mensen met kanker in inloophuizen in Herentals, Turnhout en Mol. Hier vindt lotgenotencontact plaats, naast creatieve activiteiten en vorming. In 2018 waren er meer dan 1.200 contactmomenten. Om de groei van de inloophuizen in goede banen te leiden, werd beslist om een coördinator aan te werven.

“We kwamen als vanzelf bij Hefboom terecht voor deze opdracht. Hefboom is een gevestigde waarde, met veel ervaring in de social profit. Jo Jespers begeleidde het verandertraject en was een gewaardeerd klankbord binnen Alegria.”  Nele Verbruggen, Kom Op Tegen Kanker.

De aanwerving van de coördinator geeft uitdrukking aan de ambitie om Alegria meer organisatorische veerkracht te geven. Dit vergt inzicht in strategisch en financieel beleid, naast sterke persoonsgerichte vaardigheden. Het is een bijzondere uitdaging om als professionele kracht aan de slag te gaan met een groep geroutineerde vrijwilligers, met aandacht ook voor de noden van patiënten en andere stakeholders. Kom op tegen Kanker zocht begeleiding om deze transitie in goede banen te leiden.

“Hefboom heeft ons met veel respect begeleid naar een volgende fase in de ontwikkeling van onze organisatie. De aanwerving van een coördinator was inderdaad een grote stap. Jo heeft bottom up gewerkt om nieuwe inzichten aan de oppervlakte te brengen en ruimte te creëren om stappen te zetten. We zijn Hefboom enorm dankbaar voor het niet aflatend engagement, ook om ons voor valkuilen te behoeden.” Jan Robrechts, voorzitter Alegria vzw