Hart voor Handicap vzw


Voor een solidaire, inclusieve samenleving

Hart voor Handicap is de jaarlijkse solidariteitsactie van De Standaard. Hart voor Handicap streeft naar een inclusieve samenleving. Dat betekent dat personen met een handicap in onze samenleving moeten kunnen wonen, winkelen, werken, vrije tijd besteden… en niet aan de rand ervan.

Hart voor Handicap heeft als doel mensen met een beperking in Vlaanderen maximaal kansen te bieden om zich te ontplooien. De vzw verleent financiële steun aan organisaties om vernieuwende projecten op te zetten. Innovatie en het inclusieve karakter van de projecten voor mensen met een beperking krijgen veel aandacht. Belangrijk is het positieve effect voor de hele samenleving, want mensen met een beperking hebben zelf heel wat te bieden. Hart voor handicap wil op die manier goede praktijken van empowerment en burgerschap (volwaardig deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten) stimuleren en ondersteunen.

Hefboom als partner

Met Hefboom zetten we onze dienstverlening niet enkel in voor coöperaties, we ondersteunen ook bredere vormen van organisaties die werken aan maatschappelijke doelstellingen zoals Hart voor Handicap. We beheren voor hen de giftenadministratie, de bijhorende fiscale vrijstelling en de administratieve ondersteuning van de raad van bestuur, bijvoorbeeld:

Een hefboom voor een warme en inclusieve samenleving

Elk jaar doet Hart voor Handicap een projectoproep gericht tot alle personen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren rond het thema waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed. Uit de ingezonden projecten selecteert de adviesgroep de beste projecten die financiële ondersteuning krijgen tot maximaal 15.000 euro. Zo krijgen jaarlijks een tiental projecten een extra duwtje in de rug.