De Duinenwacht De Oesterbank

Sociale tewerkstelling in Oostende

De Duinenwacht is een sociale werkplaats die vanuit haar uitvalsbasis in Oostende actief is in verschillende gemeenten voor groenonderhoud en bouw- en renovatieprojecten. De dienstverlening is heel divers. Zowel particulieren als bedrijven en lokale besturen zijn klant bij De Duinenwacht. De sociale werkplaats is ook altijd op zoek naar nieuwe bedrijfsniches. In het verlengde van activiteiten als het aanleggen van voetpaden en het installeren van straatmeubilair, voorziet De Duinenwacht nu bijvoorbeeld ook in het onderhoud van hydranten, dat zijn de openbare punten waar de brandweer zo nodig haar brandslangen aan kan bevestigen.

Dankzij die doorgedreven diversifiëring stelt De Duinenwacht intussen 65 mensen tewerk, waarvan het merendeel doelgroepmedewerkers. De sociale opdracht van de organisatie vindt ook haar weerslag in het dienstenaanbod. De Duinenwacht draagt met energiescans en met de promotie van energiebesparende maatregelen bij tot een meer duurzame samenleving. Een sociale onderneming ten voeten uit.

“De hands-on mentaliteit die ons bedrijf inderdaad kenmerkt, vinden we ook graag terug bij leveranciers en andere partners waar we zelf mee samenwerken. Alleen om die reden al blijft Hefboom onze vaste financier. Wanneer we een vraag stellen, volgt er op korte termijn gegarandeerd een deskundig antwoord. De samenwerking verloopt soepel en elke interventie is to-the-point. Hefboom denkt en gedraagt zich als een sociale ondernemer. De contacten verlopen op een basis van gelijkwaardigheid. Los daarvan, is het een principiële keuze om waardevolle partners in goede en kwade tijden trouw te blijven. Vandaag kunnen we goedkoper lenen bij klassieke banken. Maar wanneer het tij morgen keert, weten we dat we ook dan terecht kunnen bij Hefboom voor voordelige financiering. Het solidariteitsprincipe speelt dus in twee richtingen. Wij hebben op regelmatige basis nood aan investeringskredieten, bijvoorbeeld om ons wagenpark up-to-date te houden. Net zoals voor andere aspecten van bedrijfsvoering hanteren we voor ons financieringsbeleid een langetermijnstrategie, en werken we graag samen met een duurzame partner. Precies dankzij haar langdurig engagement in de sociale economie, is Hefboom ook uitgegroeid tot een gewaardeerd expert in financieel beleid op maat van sociale ondernemingen. Dat is een toegevoegde waarde voor de hele sector. Als klant maken we die positie een klein beetje mee mogelijk. Net zoals Hefboom als betrokken financier onze groei de afgelopen decennia mee heeft ondersteund.”

Dirk D’Hulster, gedelegeerd bestuurder:

Maak kennis met De Duinenwacht en hun activiteiten: www.duinenwacht.be