cohousing-financiering-stoer-huus

Stoer Huus, het eerste cohousingproject in Brugge

Het principe van samenhuizen is eenvoudig. De deelnemers realiseren elk een eigen woning vanuit een gedeelde visie op bouwen en wonen. Stoer Huus laat 28 alleenstaanden en gezinnen thuis komen, in een groene omgeving èn dicht bij het stadscentrum.

In een gerenoveerde villa op het terrein zullen er gemeenschappelijke ruimtes zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De toekomstige bewoners engageren zich er graag toe om Stoer Huus uit te bouwen tot een warme leefgemeenschap waarin mensen kunnen rekenen op elkaar.
Bij de uitwerking van zo’n project komt heel wat kijken, en dan is goede ondersteuning nodig. Toen 20 van de 28 woningen verkocht waren, zocht Stoer Huus een overbruggingskrediet van 1,5 mln. euro om met de bouw van start te kunnen gaan. Maar de aankoop van de grond was op dat moment nog niet helemaal rond, en de bouwvergunning liep nog. Daarom waren de klassieke banken niet bereid om krediet te verlenen. Hefboom stapte wel graag mee in dit vernieuwende woonproject.

Toekomstige bewoner Luc Ceulemans:

“Hefboom is geen afstandelijke financier, maar een betrokken partner. Ze ondersteunen ons met praktisch advies. De bouwvergunning liep toch nog wat vertraging op, en alle huizen zijn intussen verkocht. Daarom werd uiteindelijk een krediet aangevraagd van slechts 180.000 euro.”

cohousing-financiering-stoerhuus

“Voorlopig redden we het zelfs met onze financiële reserves. We vinden het vooral belangrijk om weten dat we zo nodig op financiering kunnen rekenen. We betalen trouwens alleen interest op de som die we werkelijk zullen ontlenen.Ook hier toont Hefboom zich als een flexibele partner. En dat is fijn. Onze woningen zullen pas binnen een jaar of twee instapklaar zijn. De ondersteuning door Hefboom biedt zekerheid en vertrouwen in dit spannende avontuur.”

Luc Ceulemans:

www.stoerhuus.be
www.samenhuizen.be

Hefboom heeft financieringsoplossingen voor cohousingprojecten en adviseert bij het vormgeven van financieringsmodellen.