Beschutte werkplaats BW Pajottenland


Hefboom financiert beschutte werkplaats BW Pajottenland

De beschutte werkplaats heeft een vaste plaats verworven binnen onze economie. Een succesverhaal, ja, maar ook een verhaal dat aantoont dat een sociale economie door de jaren heen maar kon overleven dankzij stevig ondernemerschap én de inbreng van medestanders zoals Hefboom.

Beschutte werkplaats BW Pajottenland kon werkgelegenheid uitbouwen voor meer dan 100 doelgroepmedewerkers dankzij een lucratief contract met Proximus. Herinner u de sim-kaarten die in de beginjaren van de mobiele telefonie aan de man werden gebracht in mooi verpakte doosjes. Deze werden stuk voor stuk foutloos geassembleerd in deze beschutte werkplaats. Tot de dag waarop Proximus alle logistieke activiteiten bundelde in het Zuiden van het land. Werk zoeken voor meer dan 100 mensen met een specifiek profiel is geen sinecure. Zeker niet binnen een steeds concurrentiëler bedrijfsklimaat waarin marges kleiner worden. Gelukkig vonden nieuwe klanten de weg naar de beschutte werkplaats. Colruyt bijvoorbeeld, een bedrijf dat sterk inzet op lean management: besparen  waar mogelijk. Colruyt dwingt haar leveranciers om zeer kostenefficiënt te werken, maar heeft ook oren voor goede argumenten in prijsbepaling. En dat is belangrijk in de relatie met een beschutte  werkplaats, waar omkadering en begeleiding hoe dan ook nodig blijft. Beschutte werkplaats Pajottenland kon de transitie van het voorbije decennium het hoofd bieden door flexibel en combattief in te spelen op wijzigende marktomstandigheden.

Directeur Jan De Kegel getuigt:

“In 2005 waren de kosten te hoog opgelopen. De raad van bestuur besliste om te snoeien in de omkadering, maar de ontslagvergoeding voor het middenkader was een gigantische investering. Dat kon alleen met externe financiering. Het was niet evident voor Hefboom om mee te gaan in dit verhaal, temeer omdat de financiering van het afbouwen van arbeidsplaatsen haaks staat op de missie van Hefboom. Maar Hefboom schonk ons finaal het vertrouwen dat nodig was om de tewerkstelling van alle doelgroepmedewerkers veilig te stellen.
Sindsdien blijven we klant bij Hefboom, voor de prefinanciering van vakantiegeld bijvoorbeeld, maar ook voor investeringskredieten voor materieel, en recent voor de renovatie van een conciërgewoning op onze terreinen. Op dit moment kunnen we wellicht ook elders lenen aan voordelige voorwaarden. Maar Hefboom heeft zich als een echte medestander getoond op cruciale momenten, en het wederzijdse vertrouwen dat door de jaren heen is gegroeid, wordt bevestigd in de vlotte, aangename en deskundige afhandeling van dossiers. Sinds 2011 zijn we uit de rode cijfers, en vorig jaar hebben we weer winst geboekt – wat belangrijk is om het vertrouwen te behouden van alle belanghebbenden, niet in het minst onze medewerkers. Dit betekent niet dat we in rustiger vaarwater terechtkomen. Binnen de kwetsbare groep van mensen die we tewerkstellen, stellen we de impact van vergrijzing bijvoorbeeld versneld vast. Hopelijk komt de overheid ons tegemoet in onze vraag om deze groep een eerlijk eindeloopbaanperspectief te bieden. Intussen worden wij geconfronteerd met nieuwe spelregels in het kader van het maatwerkdecreet. We zullen beoordeeld worden in de mate waarin we erin slagen om doelgroepmedewerkers te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Maar we weten dat dat niet voor iedereen is weggelegd. En als we onze sterke werkkrachten moeten afstaan, staat onze ploeg in zijn geheel zwakker om in te spelen op de scherpe voorwaarden die klanten ons stellen. Het is duidelijk dat wij in de toekomst verder moeten inzetten op verandering om uitdagingen het hoofd te bieden. Maar ook dat we het niet zullen redden zonder begrip en medewerking van onze klanten, de overheid en andere partners die voluit willen gaan om ons te ondersteunen in onze missie om kwetsbare mensen blijvend kansen op werk te bieden.”

Meer informatie over het aanbod en de diensten waarvoor je terecht kan bij BW Pajottenland vind je op hun website.