Anders Organiseren in Ter Dreve


Veranderingen als kans

Er verandert heel wat voor organisaties die zich richten tot personen met een beperking. Met nieuwe concepten zoals zorg op maat en de invoering van persoonsvolgende financiering. Het Brugse dienstencentrum Ter Dreve greep de veranderingen aan als kans. Om werk te maken van een grotere betrokkenheid, autonomie en zelfsturing voor haar medewerkers.

Grotere autonomie voor medewerkers

Het management was zich ervan bewust dat dit een project zou worden met grote impact. Daarom werd Hefboom Advies erbij gehaald. Hefboom begeleidde Ter Dreve bij:

Ter Dreve stelde een interne projectleider aan die het proces in handen nam, gesprekken voerde binnen alle teams, werkgroepen opzette rond deelthema’s en gemeenschappelijke uitwisselingsmomenten organiseerde. Hefboom nam de rol op van coach en klankbord. Samen met de projectleider werden de workshops voorbereid en geëvalueerd. Hefboom begeleidde Ter Dreve ook om de grotere autonomie voor de medewerkers te vertalen naar een nieuwe rol voor de leidinggevenden.