Lerend Netwerk ‘Activate Together’

 

Hefboom organiseert in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) één overkoepelend Lerend Netwerk ‘Activate Together’ waar de promotoren van de ESF-oproepen 455 en 457 deel van uitmaken.

Het lerend netwerk heeft bijzondere aandacht voor leren, experimenteren en ontwikkelen op volgende thematische pijlers:

  1. Vindplaatsgericht & outreachend werken naar inactieve arbeidsreserves
  2. Duurzame matching & toeleiding van deze arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Het lerend netwerk creëert ruimte voor actieve en relevante kennisuitwisseling tussen de deelnemers. We moedigen delen, ontwikkelen en implementeren van innovatieve methodieken aan en dagen projecten uit om wat ze ontwikkelen en implementeren kritisch in vraag te stellen. Dit doen we via coaching, een tweedaags hack the gap evenement en thematische leergroepen. We nodigen hen tijdens een accelaratie-event ook uit om nieuwe experimenten te ontwikkelen en in de praktijk te brengen, en begeleiden de projecten bij hun leerproces hierin.
Hefboom wil via het lerend netwerk de 75 goedgekeurde projecten ondersteunen bij hun leerproces.

Door de projecten in een lerend netwerk samen te brengen ontstaan ook nieuwe kansen op samenwerking die bijdragen tot kwalitatieve doorstroom van arbeidsreserves naar de arbeidsmarkt.
De eindconclusies van het lerend netwerk verzamelen we in een rapport met aanbevelingen voor het beleid.

Hefboom werkt samen met HIVA KU Leuven en SAM vzw voor het inbrengen van specifieke (wetenschappelijke) expertise.

Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie over dit project, kan u terecht bij tom.wouters@hefboom.be en valerie.carrette@hefboom.be