Lerend Netwerk ‘Activate Together’

 

Lerend Netwerk ‘Activate Together’ – Vlaanderen 2019-2021

Hefboom organiseert in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) één overkoepelend Lerend Netwerk ‘Activate Together,’ waar de promotoren van de ESF-oproepen 455 en 457 deel van uitmaken.

Het lerend netwerk heeft bijzondere aandacht voor leren, experimenteren en ontwikkelen op volgende thematische pijlers:

  1. Vindplaatsgericht & outreachend werken naar inactieve arbeidsreserves
  2. Duurzame matching & toeleiding van deze arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Actieve en relevante kennisuitwisseling

Het lerend netwerk ‘Activate Together’ creëert ruimte voor actieve en relevante kennisuitwisseling tussen de deelnemers. We moedigen delen, ontwikkelen en implementeren van innovatieve methodieken aan. En dagen projecten uit om wat ze ontwikkelen en implementeren, kritisch in vraag te stellen.

Dit doen we via coaching, een tweedaags hack the gap evenement en thematische leergroepen. We nodigen hen daarom tijdens een accelaratie-event ook uit om nieuwe experimenten te ontwikkelen en in de praktijk te brengen, en begeleiden de projecten bij hun leerproces hierin.

Hefboom ondersteunt via het lerend netwerk de 75 goedgekeurde projecten bij hun leerproces. Door de projecten in een lerend netwerk samen te brengen ontstaan ook nieuwe kansen op samenwerking. Dit draagt bij tot een kwalitatieve doorstroom van arbeidsreserves naar de arbeidsmarkt. De eindconclusies van het lerend netwerk worden verzameld in een rapport met aanbevelingen voor het beleid.

Partners

Hefboom werkt samen met HIVA KU Leuven en SAM vzw voor het inbrengen van specifieke (wetenschappelijke) expertise. Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie over dit project, kan u terecht bij Tom Wouters, tom.wouters@hefboom.be of via 0479/521927 en Valérie Carrette, valerie.carrette@hefboom.be, of via 0479/98.38.51.