Integratie vluchtelingen Europese arbeidsmarkt

Towards an effective and sustainable mentoring model for the integration of refugees into the European labour market

Transnationaal project integratie en inburgering van vluchtelingen op de Europese arbeidsmarkt via duurzame mentoring en mentoringmodellen

ESF Vlaanderen Integratie VluchtelingenHefboom zal via mentoring en het ontwikkelen van duurzame mentoringmodellen vluchtelingen ondersteunen bij hun integratie op de Europese arbeidsmarkt. Hefboom doet dat samen met Vlaamse partners en met organisaties uit Zweden, Duitsland en Finland.

Een transnationaal perspectief op initiatieven die de integratie en inburgering op de arbeidsmarkt van vluchtelingen als doelstelling hebben, is een noodzaak. “Mentoring” wordt in tal van Europese denktanks aanbevolen als een kritische succesfactor voor de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, naast de generieke sleutelelementen (taalbad, individueel integratieplan, erkennen van diploma’s). Diverse beleidsnota’s bevelen aan om te zoeken naar meer duurzame modellen van mentoring.

Hefboom en de partners willen ten aanzien van de Vlaamse en transnationale context toegevoegde waarde creëren door bij te dragen tot het ontwikkelen van een transnationaal concept van mentoring in functie van een zo snel mogelijke en waardige integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. We focussen op de rol van mentoring bij de integratie op de arbeidsmarkt. Het project zal bijdragen tot de doelstelling van de oproep die erin bestaat een transnationale samenwerking op te zetten waarbij minimaal aan “mutual learning” wordt gedaan en waarbij een vertaalslag naar de realiteit op de Vlaamse arbeidsmarkt kan bereikt worden.

Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Valérie Carrette (valerie.carrette@hefboom.be)